На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0153 Якоруда

015300001
ГР.ЯКОРУДА, ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ", ул."ЦАР БОРИС ІІІ" №072
015300002
ГР.ЯКОРУДА, СУ"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №41
015300003
ГР.ЯКОРУДА, РИТУАЛНА ЗАЛА, УЛ. "ЦАР БОРИС III" №122
015300004
ГР.ЯКОРУДА, СПОРТНА ЗАЛА, УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №59
015300005
ГР.ЯКОРУДА, МЛАДЕЖКИ ДОМ, УЛ. "ЦАР БОРИС III" №148 - 154
015300006
ГР.ЯКОРУДА, ЧИТАЛИЩЕ"СВЕТЛИНА" - ГРИМЬОРНА, УЛ. "ЦАР БОРИС III" №111
015300007
ГР.ЯКОРУДА, ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА" - МАЛЪК ЧИТАЛИЩЕН САЛОН, УЛ. "ЦАР БОРИС III" №111
015300008
С.АВРАМОВО, СГРАДАТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
015300009
С.БЕЛ КАМЕН, КМЕТСТВО
015300010
С.СМОЛЕВО, КМЕТСТВО
015300011
С.КОНАРСКО, КМЕТСТВО
015300012
С.БУНЦЕВО, КМЕТСТВО
015300013
С.ЧЕРНА МЕСТА, КМЕТСТВО
015300014
С.ЮРУКОВО, КМЕТСТВО

Секция №

ОИК 0153 Якоруда