На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1510 Долна Митрополия

151000001
С.БАЙКАЛ, ул."Георги Димитров" №39,Клуб на пенсионера
151000002
С.БИВОЛАРЕ, пл."Освобождение" №1, НЧ "Пробуда - 1927"
151000003
С.БОЖУРИЦА, ул. "Христо Ботев" №2, ОУ "Хр.Ботев"
151000004
С.БРЕГАРЕ, ул. "Георги Димитров" №86, Сградата на кметството
151000005
С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ул. "Иван Рилски" №4,Сграда на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
151000006
С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ул. "Георги Димитров" №3,ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
151000007
С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ул. "Васил Априлов" №6, ДГ "Незабравка"
151000008
С.ГОСТИЛЯ, ул. "Георги Димитров" №61А,НЧ "Г. С. Раковски - 1927"
151000009
ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ул. "Мизия" №1А, Клуб на пенсионера и инвалида
151000010
ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ул. "Трети март" №29А, СУ "Васил Априлов"
151000011
ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ул. "Цоню Матев" №3, Общинска сграда
151000012
ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ул. "Цоню Матев" №3, Общинска сграда
151000013
С.КОМАРЕВО, ул."Уилиам Гладстоун" №5, НЧ "Наука - 1905"
151000014
С.КОМАРЕВО, ул."Хан Аспарух" №6А, Клуб на пенсионера
151000015
С.КРУШОВЕНЕ, ул."9-ти септември" №2, ОУ "Климент Охридски"
151000016
С.КРУШОВЕНЕ, ул. "Георги Димитров" №2,Общинска сграда
151000017
С.ОРЕХОВИЦА, пл. "Възраждане" №1, ОУ "Христо Смирненски"
151000018
С.ОРЕХОВИЦА, пл. "Възраждане" №9, Клуб на пенсионера
151000019
С.ОРЕХОВИЦА, пл. "Възраждане" №1, ОУ "Христо Смирненски"
151000020
С.ПОБЕДА, ул. "24-ти май" №32,Клуб на пенсионера
151000021
С.ПОДЕМ, пл. "Вит" №3, Сграда на кметството
151000022
С.РИБЕН, ул. "Кирил и Методий" №72, ДГ "Бреза"
151000023
С.СЛАВОВИЦА, ул. "П. К. Яворов" №13, Клуб на пенсионера
151000024
С.СТАВЕРЦИ, ул. "Цанко Церковски" №29, ОУ "Кирил и Методий" I етаж
151000025
С.СТАВЕРЦИ, пл. "Македония" №2, Клуб на пенсионера
151000026
С.СТАВЕРЦИ, ул. "Бачо Киро" №1, ДГ "Вълчо Иванов"
151000027
ГР.ТРЪСТЕНИК, ул. "Кирил и Методий" №25, СУ "Евлоги Георгиев" - сграда
151000028
ГР.ТРЪСТЕНИК, ул. "Кирил и Методий" №25, СУ "Евлоги Георгиев" - сграда
151000029
ГР.ТРЪСТЕНИК, ул."Фердинант Александров" №14, СУ"Евлоги Георгиев"-централна сграда
151000030
ГР.ТРЪСТЕНИК, ул. "Фердинант Александров" №96, СУ "Евлоги Георгиев" - сграда
151000031
ГР.ТРЪСТЕНИК, ул. "Фердинант Александров" №96, СУ "Евлоги Георгиев" - сграда
151000032
ГР.ТРЪСТЕНИК, ул."Фердинант Александров" №14, СУ"Евлоги Георгиев"-централна сграда
151000033
ГР.ТРЪСТЕНИК, ул. "Кирил и Методий" №25, СУ "Евлоги Георгиев" - сграда

Секция №

ОИК 1510 Долна Митрополия