На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2710 Върбица

271000001
С.БОЖУРОВО, Кметство ул."Георги Димитров " №14
271000002
С.БЯЛА РЕКА, Основно училище ул."Георги Димитров " №31
271000003
С.БЯЛА РЕКА, Основно училище ул."Георги Димитров " №31
271000004
ГР.ВЪРБИЦА, Младежки дом ул."Вит " №5
271000005
ГР.ВЪРБИЦА, Общинска къща ул"Хаджи Димитър" №4
271000006
ГР.ВЪРБИЦА, Зала за общински мероприятия ул."Митко Палаузов " №2
271000007
С.ИВАНОВО, Кметство ул."Коста Шапков" №23
271000008
С.КРАЙГОРЦИ, Кметство ул."Георги Димитров " №20а
271000009
С.КОНЕВО, Начално училище ул."Христо Ботев " №19
271000010
С.КЬОЛМЕН, Кметство ул."Камчия " №8
271000011
С.ЛОВЕЦ, Основно училище ул."Свобода " №17
271000012
С.МАЛОМИР, Кметство ул."Георги Димитров " №15
271000013
С.МЕНГИШЕВО, Кметство ул."Георги Димитров " №6
271000014
С.МЕТОДИЕВО, Основно училище ул."Георги Димитров " №20
271000015
С.НОВА БЯЛА РЕКА, Читалище ул."Септември " №1
271000016
С.СТАНЯНЦИ, Кметство ул."Камчия" №2
271000017
С.СУШИНА, Читалище ул."Тича " №7
271000018
С.ТУШОВИЦА, Основно училище ул."Никала Вапцаров " №2
271000019
С.ЧЕРНООКОВО, Детска градина ул."Никола Вапцаров" №4

Секция №

ОИК 2710 Върбица