На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2721 Никола Козлево

272100001
С.ВЕКИЛСКИ, Кметство ул."Христо Ботев" №5
272100002
С.ВЪЛНАРИ, Читалище - малка зала ул."Георги Димитров " №17
272100003
С.ВЪЛНАРИ, Ритуална зала на кметство ул."Георги Димитров " №15
272100004
С.КАРАВЕЛОВО, Читалище ул."Чапаев " №19
272100005
С.КРАСЕН ДОЛ, Читалище ул." Дружба " №12
272100006
С.КРИВА РЕКА, Начално училище ул."Георги Димитров " №8
272100007
С.НИКОЛА КОЗЛЕВО, Читалище ул."23-ти септември " №3
272100008
С.ПЕТ МОГИЛИ, Кметство - клуб ул."Георги Димитров " №4
272100009
С.ПЕТ МОГИЛИ, ОУ "Климент Охридски" ул."Васил Левски" №2
272100010
С.РУЖИЦА, НУ " Васил Левски " ул." Калоян " №21
272100011
С.ХЪРСОВО, Читалище ул."Васил Йовчев" №1
272100012
С.ЦАНИ ГИНЧЕВО, Читалище ул."Иван Вазав " №21
272100013
С.ЦЪРКВИЦА, Основно училище ул."Христо Ботев " №4

Секция №

ОИК 2721 Никола Козлево