На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1615 Лъки

161500001
ГР.ЛЪКИ, Клуб на пенсионера, ул. Възраждане №21а
161500002
ГР.ЛЪКИ, Младежки дом, ул. Хайдушки поляни №19
161500003
ГР.ЛЪКИ, Възстановителен център - Лъки ЕООД, ул. Възраждане №30
161500004
С.ЮГОВО, Административна сграда на кметството
161500005
С.БОРОВО, Сграда на народно читалище - с.Борово
161500006
С.БЕЛИЦА, Сграда на народно читалище - с.Белица
161500007
С.ЛЪКАВИЦА, Административна сграда на кметството
161500008
С.МАНАСТИР, Клуб на пенсионера
161500009
С.ДРЯНОВО, Сграда на бившето основно училище
161500010
С.ДЖУРКОВО, Сграда на народно читалище - с.Джурково
161500011
С.ЗДРАВЕЦ, Административна сграда на кметството

Секция №

ОИК 1615 Лъки