На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1910 Дулово

191000401
ГР.ДУЛОВО, ОУ "Христо Смирненски" ул."Васил Левски" №17
191000402
ГР.ДУЛОВО, ОУ "Христо Смирненски" ул."Васил Левски" №17
191000403
ГР.ДУЛОВО, ОУ "Христо Смирненски" ул."Васил Левски" №17
191000404
ГР.ДУЛОВО, Читалище ул."Васил Левски" №19
191000405
ГР.ДУЛОВО, СОУ "Васил Левски" ул."Св.Св. Кирил и Методий" №3
191000406
ГР.ДУЛОВО, СОУ "Васил Левски" ул."Св.Св. Кирил и Методий" №3
191000407
ГР.ДУЛОВО, НСУ (бивше ученическо общежитие) ул."Св.Св. Кирил и Методий" №11
191000408
ГР.ДУЛОВО, СОУ "Васил Левски" ул."Св.Св. Кирил и Методий" №3
191000409
С.ЧЕРНИК, ЦДГ ул."Шести май" №49
191000410
С.ЧЕРНИК, Читалище ул."Еделвайс" №2
191000411
С.ЧЕРНИК, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" ул."Детелина" №23
191000413
С.ВОДНО, Читалище ул."Първа" №36
191000414
С.ЧЕРКОВНА, Кметство ул."Седма" №29
191000415
С.ГРЪНЧАРОВО, Читалище ул."Първа" №53
191000416
С.ПРОХЛАДА, Кметство ул."Първа " №23
191000417
С.ЗЛАТОКЛАС, Кметство ул."Първа" №29
191000418
С.КОЛОБЪР, Читалище- заседателна зала ул."Първа" №45
191000419
С.МЕЖДЕН, Читалище ул."Стефан Караджа" №1
191000420
С.ВЪРБИНО, Читалище ул."Първа" №2
191000421
С.ПОЛКОВНИК ТАСЛАКОВО, Кметство - Ритуална зала ул."Първа" №30
191000422
С.КОЗЯК, Кметство - Пенсионерски клуб ул."Първа" №35
191000423
С.ПОРОЙНО, Ритуална зала ул."Втора" №31
191000424
С.РАЗДЕЛ, Кметство - Пенсионерски клуб ул."Първа" №9
191000425
С.СЕКУЛОВО, Читалище ул."Златен клас" №1
191000426
С.СКАЛА, Читалище ул."Трета" №8
191000427
С.ЧЕРНОЛИК, ОУ "Д-р Петър Берон" ул."Кирил и Методий" №3
191000428
С.ЧЕРНОЛИК, Пенсионерски клуб ул."Победа" №16 А
191000429
С.ПРАВДА, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Централна" №24
191000430
С.ПРАВДА, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Централна" №24
191000431
С.ЯРЕБИЦА, Пенсионерски клуб ул."Първа" №37
191000432
С.ЯРЕБИЦА, Ритуална зала ул."Първа" №35
191000433
С.РУЙНО, Пенсионерски клуб ул."Първа" №5
191000434
С.ДОЛЕЦ, Пенсионерски клуб ул."Първа" №47
191000435
С.БОИЛ, ОУ "Йордан Йовков" ул."Първа" №37
191000436
С.ОРЕШЕНЕ, Кметство ул."Първа" №51
191000437
С.ПАИСИЕВО, Пенсионерски клуб ул."Независимост" №88А
191000438
С.ОКОРШ, Читалище ул."Никола Петков" №32
191000439
С.ОКОРШ, ЦДГ ул."Никола Петков" №49
191000440
С.ВОКИЛ, ОУ "Алеко Константинов" ул."Витоша" №63
191000441
С.ВОКИЛ, ЦДГ ул."Витоша" №65
191000442
С.ОВЕН, Пенсионерски клуб ул."Първа" №4

Секция №

ОИК 1910 Дулово