На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0635 Хайредин

063500001
С.ХАЙРЕДИН, СОУ "Васил Воденичарски" ул. "Георги Димитров" №112
063500002
С.ХАЙРЕДИН, СОУ "Васил Воденичарски" ул. "Георги Димитров" №112
063500004
С.МИХАЙЛОВО, ОУ "Горан Червеняшки" ул. "Георги Димитров" №26
063500005
С.МИХАЙЛОВО, ОУ "Горан Червеняшки" ул. "Георги Димитров" №26
063500006
С.МАНАСТИРИЩЕ, ОУ "Христо Ботев" ул. "Червена армия" №24
063500007
С.МАНАСТИРИЩЕ, ОУ "Христо Ботев" ул. "Червена армия" №24
063500008
С.БЪРЗИНА, Кметството, ул. "Христо Ботев" №19
063500009
С.РОГОЗЕН, Читалище, ет. 1, пл. "Георги Димитров" №9
063500010
С.РОГОЗЕН, Читалище, ет. 1, пл. "Георги Димитров" №9
063500011
С.БОТЕВО, Здравна служба, ул. "Георги Димитров" №55

Секция №

ОИК 0635 Хайредин