На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2357 Чавдар

235700001
С.ЧАВДАР, ОУ"Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Христо Ботев" №5
235700002
С.ЧАВДАР, ОУ"Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Христо Ботев" №5

Секция №

ОИК 2357 Чавдар