На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0608 Бяла Слатина

060800001
ГР.БЯЛА СЛАТИНА, НУ "Цани Гинчев", ет.1, ул."Д.Благоев" №61
060800002
ГР.БЯЛА СЛАТИНА, НУ "Цани Гинчев", ет.1, ул."Д.Благоев" №61
060800003
ГР.БЯЛА СЛАТИНА, НУ "Цани Гинчев", ет.2, ул."Д.Благоев" №61
060800004
ГР.БЯЛА СЛАТИНА, НУ "Цани Гинчев", ет.2, ул."Д.Благоев" №61
060800005
ГР.БЯЛА СЛАТИНА, ОУ "Св. Кл.Охридски", ет.1, ул."Д.Благоев" №87
060800006
ГР.БЯЛА СЛАТИНА, ОУ "Св. Кл.Охридски", ет.1, ул."Д.Благоев" №87
060800007
ГР.БЯЛА СЛАТИНА, НУ "Христо Ботев", ет.1, ул."Кл.Охридски" №60
060800008
ГР.БЯЛА СЛАТИНА, СУ "Васил Левски", ет.1, ул."Кл.Охридски" №36
060800009
ГР.БЯЛА СЛАТИНА, СУ "Васил Левски", ет.1, ул."Кл.Охридски" №36
060800010
ГР.БЯЛА СЛАТИНА, СУ "Васил Левски", ет.1, ул."Кл.Охридски" №36
060800011
ГР.БЯЛА СЛАТИНА, ПАГ "Н.Й.Вапцаров", ет.1, ул."Кл. Охридски" №2
060800012
ГР.БЯЛА СЛАТИНА, СУ "Васил Левски", ет.1, ул."Кл.Охридски" №36
060800013
ГР.БЯЛА СЛАТИНА, ПАГ "Н.Й.Вапцаров", ет.1, ул."Кл. Охридски" №2
060800014
ГР.БЯЛА СЛАТИНА, ПГО "Елисавета Багряна", ул"Марица" №18
060800015
ГР.БЯЛА СЛАТИНА, НУ "Христо Смирненски" ет.1 ул."Струга" №10
060800016
ГР.БЯЛА СЛАТИНА, НУ "Христо Смирненски" ет.1 ул."Струга" №10
060800017
ГР.БЯЛА СЛАТИНА, ОУ "Св. Кл.Охридски", ет.1, ул."Д.Благоев" №87
060800018
С.АЛТИМИР, Клуб на Пенсионера, ул."Христо Ботев" №27
060800019
С.АЛТИМИР, База на ДГ "Вълка Ташевска", ул."Петко Канчев" №10
060800020
С.БУКОВЕЦ, Ритуална зала, ул."Никола Миков" №1
060800021
С.БЪРДАРСКИ ГЕРАН, Клуб на пенсионера,сградата на кметството ул."Г.Димитров" №18
060800022
С.БЪРКАЧЕВО, Читалище "Съзнание - 1919" ул."Георги Димитров" №17
060800023
С.ВРАНЯК, Кметството, ул."Петко Дочев" №1
060800024
С.ГАБАРЕ, СУ "Христо Ботев", ул. "Тома Николов" №1
060800025
С.ГАЛИЧЕ, СУ "Христо Ботев", ул."Георги Бенковски" №1
060800026
С.ГАЛИЧЕ, СУ "Христо Ботев", ул."Георги Бенковски" №1
060800027
С.ГАЛИЧЕ, СУ "Христо Ботев", ул."Георги Бенковски" №1
060800028
С.ДРАШАН, Клуб на пенсионера, сградата на кметството, ул."Цар Симеон І" №2
060800029
С.КОМАРЕВО, Сградата на кметството, ул. "Георги Димитров" №7
060800030
С.ПОПИЦА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул."Кирил и Методий" №16
060800031
С.ПОПИЦА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул."Кирил и Методий" №16
060800032
С.СОКОЛАРЕ, Клуб на пенсионера ул."Георги Димитров" №28
060800033
С.ТЛАЧЕНЕ, База на ДГ "Незабравка" ул."Георги Димитров" №3
060800034
С.ТЪРНАВА, Сградата на бившето НУ "Кирил и Методий" - изток, ул "Иван Вазов" №5
060800035
С.ТЪРНАВА, ОУ "Хр. Ботев" ул."Димитър Благоев" №46
060800036
С.ТЪРНАВА, Бившето НУ "Кирил и Методий"-запад,ул."Димитър Благоев" №66
060800037
С.ТЪРНАК, Читалището, ул."Марин Стоянов" №31
060800038
С.ТЪРНАК, ОУ "Георги С. Раковски" ул."Иван Нивянин" №5
060800039
С.ГАБАРЕ, СУ "Христо Ботев", ул. "Тома Николов" №1

Секция №

ОИК 0608 Бяла Слатина