На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2320 Ихтиман

232000001
ГР.ИХТИМАН, КЛУБ I-ВИ КВАРТАЛ
232000002
ГР.ИХТИМАН, ОБЩИНСКА СГРАДА - "Цар Освободител"130
232000003
ГР.ИХТИМАН, СУ"ХРИСТО БОТЕВ"-кл.стая I-ви етаж
232000004
ГР.ИХТИМАН, СУ"ХРИСТО БОТЕВ"-кл.стая I-ви етаж
232000005
ГР.ИХТИМАН, кв.КЛИСАРЦИ - клуб пенсионер
232000006
ГР.ИХТИМАН, ОУ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" - сграда 1
232000007
ГР.ИХТИМАН, ОУ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" - сграда 1
232000008
ГР.ИХТИМАН, ОБЩИНСКА СГРАДА - "Цар Освободител"130
232000009
ГР.ИХТИМАН, КЛУБ IV-ТИ КВАРТАЛ
232000010
ГР.ИХТИМАН, ОБЩИНСКА БОЛНИЦА
232000011
ГР.ИХТИМАН, ПГ "Васил Левски"
232000012
ГР.ИХТИМАН, ОУ "Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
232000013
С.МИРОВО, УЧИЛИЩЕТО
232000014
С.СТАМБОЛОВО, КМЕТСТВОТО
232000015
С.ЧЕРНЬОВО, КМЕТСТВОТО
232000016
С.ПОЛЯНЦИ, УЧИЛИЩЕТО
232000017
С.ВЕНКОВЕЦ, КМЕТСТВОТО
232000018
С.БОЕРИЦА, КМЕТСТВОТО
232000019
С.ЖИВКОВО, ЧИТАЛИЩЕТО - фоайето
232000020
С.ВЕРИНСКО, КЛУБ пенсионер
232000021
С.БОРИКА, КМЕТСТВОТО
232000022
С.ПАУНОВО, УЧИЛИЩЕТО
232000023
С.КОСТАДИНКИНО, КМЕТСТВОТО
232000024
С.ВАКАРЕЛ, ПОЩАТА
232000025
С.ВАКАРЕЛ, ЧИТАЛИЩЕТО
232000026
С.ВАКАРЕЛ, УЧИЛИЩЕТО
232000027
С.БУЗЯКОВЦИ, КМЕТСТВОТО
232000028
С.БЕЛИЦА, СРЕДИЩНА - Клуб пенсионер
232000029
С.МУХОВО, КЛУБА
232000030
ГР.ИХТИМАН, ОУ "Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Секция №

ОИК 2320 Ихтиман