На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1527 Пордим

152700001
ГР.ПОРДИМ, ул. "Иван Божинов" №11, СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
152700002
ГР.ПОРДИМ, ул. "Иван Божинов" №11, СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
152700003
ГР.ПОРДИМ, ул. "Иван Божинов" №11, СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
152700004
С.БОРИСЛАВ, ул. "Георги Димитров" №2, Административна сграда
152700005
С.ВЪЛЧИТРЪН, ул. "Балкан" №48, Сградата на кметството
152700006
С.ЗГАЛЕВО, ул. "Божин Чулев" №38А, Клуб на пенсионера
152700007
С.КАМЕНЕЦ, ул. "Христо Ботев" №8, Административна сграда ( бивше училище )
152700008
С.КАТЕРИЦА, ул. "Георги Димитров" №13, Клуб на пенсионера
152700009
С.ОДЪРНЕ, ул. "Ал. Стамболийски" №2, Сградата на кметство
152700010
С.ТОТЛЕБЕН, ул. "Отец Паисий Хилендарски" №9, Читалище "Пробуда 1903"

Секция №

ОИК 1527 Пордим