На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1803 Борово

180300001
ГР.БОРОВО, ул. "Кооперативна" №2А, Пенсионерски клуб
180300002
ГР.БОРОВО, бул. "Шести септември" №35Б, Читалище "Искра"
180300003
ГР.БОРОВО, ул. "Първи май" №2, ЦСРИ "Детелина"
180300004
С.ВОЛОВО, ул. "Княз Борис I" №45, Кметство
180300005
С.БРЕСТОВИЦА, ул. "Пирогов" №2А, Кметство
180300006
С.ОБРЕТЕНИК, ул. "Дунав" №2, ОУ "П. Р. Славейков"
180300007
С.ОБРЕТЕНИК, ул. "Дунав" №2, ОУ "П. Р. Славейков"
180300008
С.ЕКЗАРХ ЙОСИФ, ул. "Николаевска" №3, Читалище
180300009
С.ГОРНО АБЛАНОВО, пл. "България" №2, Кметство
180300010
С.БАТИН, ул. "Любен Каравелов" №5, Кметство

Секция №

ОИК 1803 Борово