На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0632 Роман

063200001
ГР.РОМАН, НУ "П.Р.Славейков", ет.1, ул."Христо Ботев" №21
063200002
ГР.РОМАН, НУ "П.Р.Славейков", ет.1, ул."Христо Ботев" №21
063200003
ГР.РОМАН, НЧ "Христо Ботев", ет.1, ул."Христо Ботев" №41
063200004
ГР.РОМАН, НЧ "Христо Ботев", ет.1, ул."Христо Ботев" №41
063200005
С.ДОЛНА БЕШОВИЦА, Училището,ет.1, ул. "Христо Ботев" №48
063200006
С.КАМЕНО ПОЛЕ, Читалище "Просвета", ул. Христо Ботев" №20
063200007
С.КУНИНО, Кметството, ет.2, ул. "Липите" №2
063200008
С.КУРНОВО, Ловен клуб, читалище, ет.1, ул. "Иван Вазов"
063200009
С.РАДОВЕНЕ, Читалище"Кирил и Методий", ул. Цар Симеон Велики" №65
063200010
С.СИНЬО БЪРДО, Автоспирка, ул. "Васил Левски" №10А
063200011
С.КАРАШ, Кметството на с. Караш, ет.1, ул."Васил Левски" №24
063200012
С.СТОЯНОВЦИ, Кметството, ет.1, ул. "Христо Ботев" №30
063200013
С.СТРУПЕЦ, Кметството, ет.1, ул."Иван Вазов" №34
063200014
С.СТРУПЕЦ, Струпец-гарата, Сграда общинска собственост, ул."Васил Левски" №26
063200015
С.ХУБАВЕНЕ, Салон на читалище в кметството, ет.1, ул."Патриарх Евтимий" №2

Секция №

ОИК 0632 Роман