На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2711 Хитрино

271100001
С.БАЙКОВО, Ритуална зала ул."Никола Вапцаров" №1
271100002
С.БЛИЗНАЦИ, Заседателна зала ул."Козлодуй " №2
271100003
С.ВИСОКА ПОЛЯНА, Кметство ул."Васил Левски" №20
271100004
С.ВЪРБАК, Читалище ул."Хан Крум" №7
271100005
С.ХИТРИНО, Младежки дом ул."Индже " №1
271100006
С.ДЛЪЖКО, Кметство ул."Победа" №21
271100007
С.ДОБРИ ВОЙНИКОВО, Библиотека ул."България" №18
271100008
С.ЕДИНАКОВЦИ, Кметство ул."Родопи" №2
271100009
С.ЖИВКОВО, Зала ул."Тополите" №22
271100010
С.ЗВЕГОР, Библиотека ул."Марица" №2
271100011
С.ИГЛИКА, Читалище ул."Иглика " №12
271100012
С.КАЛИНО, Читалище ул."Витоша" №18
271100013
С.КАМЕНЯК, Читалище ул."Мир" №8
271100014
С.ТИМАРЕВО, Кметство ул."България" №16
271100015
С.РАЗВИГОРОВО, Читалище ул."Славянка " №21
271100016
С.СЛИВАК, Читалище ул."Пирин" №1
271100018
С.СТУДЕНИЦА, Читалище ул."Камчия" №11
271100019
С.ТЕРВЕЛ, Зала ул."Трети март" №30а
271100020
С.ТРЕМ, Читалище ул."Христо Ботев " №1
271100021
С.ЧЕРНА, ЦДГ ул."Искър" №28

Секция №

ОИК 2711 Хитрино