На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1633 Съединение

163300001
ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, НУ Л.Каравелов, ул.Чард.Велики №24
163300002
ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, Общинска администрация, Бул.6-ти септември №13
163300003
ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, НУ Л.Каравелов, ул.Чард.Велики №24
163300004
ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул.Баба Исака Скачкова №3
163300005
ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул.Баба Исака Скачкова №3
163300006
ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, Клуб на пенсионера, ул.Дружба №2А
163300007
ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул.Васил Левски №1
163300008
ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул.Васил Левски №1
163300009
ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, Читалище, ул.Голямоконарска №12
163300010
С.ПРАВИЩЕ, Читалище, ул.1-ва №12А
163300011
С.ГОЛЯМ ЧАРДАК, Читалище, ул.Васил Левски №1
163300012
С.НЕДЕЛЕВО, Читалище, ул.2-ра №25
163300013
С.МАЛЪК ЧАРДАК, Читалище, ул.Хан Аспарух №21
163300014
С.ДРАГОМИР, Кметството, ул.12-та №8
163300015
С.НАЙДЕН ГЕРОВО, Пенсионерски клуб, ул. 2-ра №16
163300016
С.ЦАРИМИР, Детска градина Светлина, ул.Георги Димитров №16
163300017
С.ЦАРИМИР, Детска градина Светлина, ул.Георги Димитров №16
163300018
С.ЦЕРЕТЕЛЕВО, Пенсионерски клуб, ул. 1-ва №8
163300019
С.ЛЮБЕН, Пенсионерски клуб, ул.1-ва №26

Секция №

ОИК 1633 Съединение