На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0509 Видин

050900001
ГР.ВИДИН, кв. "Заводско селище", Клуб на пенсионера
050900002
ГР.ВИДИН, жк" Химик", ул. "Горазд" №67, Филиал "Радост" на ДГ "Славейче"
050900003
ГР.ВИДИН, жк" Химик", ул. "Горазд" №67, Филиал "Радост" на ДГ "Славейче"
050900004
ГР.ВИДИН, жк" Химик", ул. "Горазд" №67, Филиал "Радост" на ДГ "Славейче"
050900005
ГР.ВИДИН, ул. "Горазд" №36, ДГ "Славейче"
050900006
ГР.ВИДИН, ул. "Горазд" №23, СУ "Св.Св.Кирил и Методий"
050900007
ГР.ВИДИН, ул. "Горазд" №23, СУ "Св.Св.Кирил и Методий"
050900008
ГР.ВИДИН, ул. "Горазд" №23, СУ "Св.Св.Кирил и Методий"
050900009
ГР.ВИДИН, ул. "Горазд" №23, СУ "Св.Св.Кирил и Методий"
050900010
ГР.ВИДИН, ул. "Горазд" №23, СУ "Св.Св.Кирил и Методий"
050900011
ГР.ВИДИН, ул."Екзарх Йосиф I" №17, ОУ "Св.Климент Охридски"
050900012
ГР.ВИДИН, ул."Екзарх Йосиф I" №17, ОУ "Св.Климент Охридски"
050900013
ГР.ВИДИН, ул."Екзарх Йосиф I" №17, ОУ "Св.Климент Охридски"
050900014
ГР.ВИДИН, ул."Баба Тонка" №1, Филиал "Здравец" на ДГ "Русалка"
050900015
ГР.ВИДИН, ул."Баба Тонка" №1, Филиал "Здравец" на ДГ "Русалка"
050900016
ГР.ВИДИН, ул. "Владикина" №57, бивше СУ " Христо Ботев"
050900017
ГР.ВИДИН, ул. "Владикина" №57, бивше СУ " Христо Ботев"
050900018
ГР.ВИДИН, ул. "Св.Ромил Видински" №76, ДГ "Русалка",
050900019
ГР.ВИДИН, ул. "Владикина" №57, бивше СУ " Христо Ботев"
050900020
ГР.ВИДИН, ул."Екзарх Йосиф I " №53, бивше ОУ "Отец Паисий"
050900021
ГР.ВИДИН, ул."Екзарх Йосиф I " №53, бивше ОУ "Отец Паисий"
050900022
ГР.ВИДИН, ул."Екзарх Йосиф I " №53, бивше ОУ "Отец Паисий"
050900023
ГР.ВИДИН, ул."Екзарх Йосиф I " №53, бивше ОУ "Отец Паисий"
050900024
ГР.ВИДИН, ул."Екзарх Йосиф I " №53, бивше ОУ "Отец Паисий"
050900025
ГР.ВИДИН, ул."Г.С.Раковски" №11, Сградата на старото училище "Г.С.Раковски"
050900026
ГР.ВИДИН, ул."Г.С.Раковски" №11, Сградата на старото училище "Г.С.Раковски"
050900027
ГР.ВИДИН, ул. "Цар Симеон Велики" №101, ОУ "Иван Вазов"
050900028
ГР.ВИДИН, ул. "Л. Каравелов" №31, ОУ "Любен Каравелов"
050900029
ГР.ВИДИН, жк "В.Левски" (до бл. №2), Филиал "Щастливо детство" на ДГ "Зорница"
050900030
ГР.ВИДИН, жк "В.Левски" (до бл. №2), Филиал "Щастливо детство" на ДГ "Зорница"
050900031
ГР.ВИДИН, жк "В.Левски" (до бл. №2), Филиал "Щастливо детство" на ДГ "Зорница"
050900032
ГР.ВИДИН, жк "В.Левски" (до бл. №2), Филиал "Щастливо детство" на ДГ "Зорница"
050900033
ГР.ВИДИН, жк "Вида", Филиал "Вида" на ДГ "Синчец"
050900034
ГР.ВИДИН, жк "Вида", Филиал "Вида" на ДГ "Синчец"
050900035
ГР.ВИДИН, жк "Вида", Филиал "Вида" на ДГ "Синчец"
050900036
ГР.ВИДИН, жк "Вида", Филиал "Вида" на ДГ "Синчец"
050900037
ГР.ВИДИН, ул. "Л. Каравелов" №31, ОУ "Любен Каравелов"
050900038
ГР.ВИДИН, ул. "Л. Каравелов" №31, ОУ "Любен Каравелов"
050900039
ГР.ВИДИН, ул. "Л. Каравелов" №31, ОУ "Любен Каравелов"
050900040
ГР.ВИДИН, ул. "Л. Каравелов" №31, ОУ "Любен Каравелов"
050900041
ГР.ВИДИН, ул. "Цар Симеон Велики" №101, ОУ "Иван Вазов"
050900042
ГР.ВИДИН, ул. "Цар Симеон Велики" №101, ОУ "Иван Вазов"
050900043
ГР.ВИДИН, ул. "Цар Симеон Велики" №101, ОУ "Иван Вазов"
050900044
ГР.ВИДИН, ул. "Търговска" №6, СУ "Цар Симеон Велики"
050900045
ГР.ВИДИН, ул. "Търговска" №6, СУ "Цар Симеон Велики"
050900046
ГР.ВИДИН, ул. "Княз Борис I" №25, ППМГ "Екзарх Антим I"
050900047
ГР.ВИДИН, ул. "Княз Борис I" №25, ППМГ "Екзарх Антим I"
050900048
ГР.ВИДИН, ул. "Княз Борис I" №25, ППМГ "Екзарх Антим I"
050900049
ГР.ВИДИН, ул. "Княз Борис I" №25, ППМГ "Екзарх Антим I"
050900050
ГР.ВИДИН, ул. "Йеромонах Лазар" №10, Филиал "Незабравка" на ДГ "Арабела"
050900051
ГР.ВИДИН, ул. "Йеромонах Лазар" №10, Филиал "Незабравка" на ДГ "Арабела"
050900052
ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №26, СУ "П.Р.Славейков"
050900053
ГР.ВИДИН, жк "Крум Бъчваров", ул."Райко Жинзифов" №26, ДГ "Синчец"
050900054
ГР.ВИДИН, жк "Крум Бъчваров", ул."Райко Жинзифов" №26, ДГ "Синчец"
050900055
ГР.ВИДИН, жк "Крум Бъчваров", ул."Райко Жинзифов" №26, ДГ "Синчец"
050900056
ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №26, СУ "П.Р.Славейков"
050900057
ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №26, СУ "П.Р.Славейков"
050900058
ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №26, СУ "П.Р.Славейков"
050900059
ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №28, ГПЧЕ "Йордан Радичков"
050900060
ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №28, ГПЧЕ "Йордан Радичков"
050900061
ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №28, ГПЧЕ "Йордан Радичков"
050900062
ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №28, ГПЧЕ "Йордан Радичков"
050900063
ГР.ВИДИН, ул. "Цар Симеон Велики", №68, ДГ "Зорница"
050900064
ГР.ВИДИН, ул. "Цар Симеон Велики", №68, ДГ "Зорница"
050900065
ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №28, ГПЧЕ "Йордан Радичков"
050900066
ГР.ВИДИН, ул."Гладстон" №30, ПГ по туризъм "Михалаки Георгиев"
050900067
ГР.ВИДИН, ул."Бдин" №66, филиал Видин на Русенски университет"А.Кънчев"
050900068
ГР.ВИДИН, ул. "Княз Борис I" №25, ППМГ "Екзарх Антим I"
050900069
ГР.ВИДИН, кв."Нов път", ул."Бачо Киро" №10, ОУ "Епископ Софроний Врачански"
050900070
ГР.ВИДИН, кв."Нов път", ул."Бачо Киро" №10, ОУ "Епископ Софроний Врачански"
050900071
ГР.ВИДИН, кв."Нов път", ул."Бачо Киро" №10, ОУ "Епископ Софроний Врачански"
050900072
ГР.ВИДИН, кв."Нов път", ул."Бачо Киро" №10, ОУ "Епископ Софроний Врачански"
050900073
ГР.ВИДИН, кв."Нов път", ул."Бачо Киро" №10, ОУ "Епископ Софроний Врачански"
050900074
ГР.ВИДИН, кв."Нов път", ул."Бачо Киро" №10, ОУ "Епископ Софроний Врачански"
050900075
ГР.ВИДИН, кв."Нов път", ул."Бачо Киро" №10, ОУ "Епископ Софроний Врачански"
050900076
С.НОВОСЕЛЦИ, Новата сграда на кметството, ул. "Първа" №43
050900077
ГР.ВИДИН, ул. "Владикина" №57, бивше СУ " Христо Ботев"
050900078
ГР.ВИДИН, жк "Крум Бъчваров", ул."Райко Жинзифов" №26, ДГ "Синчец"
050900079
ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №26, СУ "П.Р.Славейков"
050900080
ГР.ВИДИН, кв."Нов път", ул."Бачо Киро" №10, ОУ "Епископ Софроний Врачански"
050900081
С.ГЕНЕРАЛ МАРИНОВО, Кметството, ул."Първа", №37
050900082
С.ПЕШАКОВО, Салон на кметството, ул."Първа" №25
050900083
С.ДРУЖБА, Кметството, ул."Първа" №28
050900084
С.ДОЛНИ БОШНЯК, Кметството, ул."Първа" №30
050900085
С.ПЛАКУДЕР, Кметството, ул."Първа" №22
050900086
С.ДИНКОВИЦА, Салон на кметството, етаж 2, ул."Първа" №19
050900087
С.ГРАДЕЦ, Училище "Христо Ботев", ул."Тридесет и първа" №1
050900088
С.ГРАДЕЦ, Кметството, залата на пенсионерски клуб, ет.1, ул."Първа" №96
050900089
С.АКАЦИЕВО, Салон в кметството, ул."Първа" №29
050900090
С.РУПЦИ, Салон в кметството, ул."Първа" №30
050900091
С.МАЙОР УЗУНОВО, Бивша пивница на ПК "НАРКООП", ул."Първа" №25
050900092
С.ИНОВО, Училището, ул."Димитровски завет" №46
050900093
С.КАПИТАНОВЦИ, Читалище, ул."Първа" №4
050900094
С.КАПИТАНОВЦИ, Читалище, ул."Първа" №4
050900095
С.ПОКРАЙНА, Сграда на читалището в киносалона, ул. "Единадесета" №12
050900096
С.ПОКРАЙНА, Помещение на пощенска станция, ул. "Първа" №1
050900097
С.ГОМОТАРЦИ, Сграда на училището, ул."Втора" №49
050900098
С.ГОМОТАРЦИ, Сграда на училището, ул."Втора" №49
050900099
С.АНТИМОВО, Салон на кметството, ул."Четвърта" №18
050900100
С.БЕЛА РАДА, Помещение на НАРКООП, ет.1 в сградата на кметството, ул."Трета" №4
050900101
С.КУТОВО, Сграда на училище "Св.Св. Кирил и Методий", ул."Седемдесет и осма" №3
050900102
С.КУТОВО, Сграда на училище "Св.Св. Кирил и Методий", ул."Седемдесет и осма" №3
050900103
С.СЛАНОТРЪН, Салон на пощенска станция, ул."Трета" №27
050900104
С.ВОЙНИЦА, Кметството, ул. "Трета" №3
050900105
С.КОШАВА, Кметството, ет. 1, ул."Единадесета" №15
050900106
ГР.ДУНАВЦИ, Сградата на ОУ "Христо Ботев", ул."Георги Димитров" №73
050900107
ГР.ДУНАВЦИ, Салон на кметството, ул."Георги Димитров" №121
050900108
ГР.ДУНАВЦИ, Сграда читалище, ул."Георги Димитров" №121
050900109
ГР.ДУНАВЦИ, Търговска сграда, ул."Георги Димитров" №208
050900110
С.СИНАГОВЦИ, Сграда на читалището, ул."Първа" №58
050900111
С.ИВАНОВЦИ, Салон на кметството, етаж 2, ул."Първа" №35
050900112
С.ЖЕГЛИЦА, Салон на читалището, ет. 1, ул."Първа" №32
050900113
С.ВЪРТОП, Кметството, ет.2, ул."Първа" №50
050900114
С.ГАЙТАНЦИ, Кметството, ет.1, ул."Първа" №26А
050900115
С.ЦАР СИМЕОНОВО, Кметството, ул."Първа" №39А
050900116
С.БОТЕВО, Сграда на кметството, ул. "Трета" №1
050900117
С.ТЪРНЯНЕ, Сграда на кметството, ул. "Осма" №3
050900118
С.БУКОВЕЦ, Клуб на пенсионера, ул."Първа" №102
050900119
С.КАЛЕНИК, Салон на кметството, ул."Втора" №40
050900120
С.СЛАНА БАРА, Салон на кметството, ул."Първа" №9

Секция №

ОИК 0509 Видин