На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1612 Калояново

161200001
С.КАЛОЯНОВО, Основното училище
161200002
С.КАЛОЯНОВО, Основното училище
161200003
С.КАЛОЯНОВО, Основното училище
161200004
С.ДУВАНЛИИ, Читалищен салон
161200005
С.ЖИТНИЦА, Основното училище
161200006
С.ЖИТНИЦА, Основното училище
161200007
С.ДЪЛГО ПОЛЕ, Основното училище
161200008
С.ДЪЛГО ПОЛЕ, Основното училище
161200009
С.РЪЖЕВО КОНАРЕ, Основното училище
161200010
С.РЪЖЕВО КОНАРЕ, Основното училище
161200011
С.ГЛАВАТАР, Кметството
161200012
С.РЪЖЕВО, Читалище
161200013
С.ЧЕРНОЗЕМЕН, Читалище - 1 етаж
161200014
С.БЕГОВО, Кметството
161200015
С.СУХОЗЕМ, Библиотеката
161200016
С.ОТЕЦ ПАИСИЕВО, Фоайе на читалище
161200017
С.ДОЛНА МАХАЛА, Кметството
161200018
С.ГОРНА МАХАЛА, Малката зала на читалището
161200019
С.ИВАН ВАЗОВО, Читалището
161200020
С.ПЕСНОПОЙ, Основното училище

Секция №

ОИК 1612 Калояново