На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1451 Трън

145100001
ГР.ТРЪН, СУ "Гео Милев"
145100002
ГР.ТРЪН, СУ "Гео Милев"
145100003
ГР.ТРЪН, СУ "Гео Милев"
145100004
ГР.ТРЪН, СУ "Гео Милев"
145100005
С.ТУРОКОВЦИ, Кметство с.Туроковци
145100006
С.ЗЕЛЕНИГРАД, Кметство с.Зелениград
145100007
С.ГЛАВАНОВЦИ, Кметство с.Главановци
145100008
С.СЛИШОВЦИ, Кметство с.Слишовци
145100009
С.БУСИНЦИ, Музей с.Бусинци
145100010
С.ВУКАН, Кметство с.Вукан
145100011
С.ДОЛНА МЕЛНА, Кметство с.Долна Мелна
145100012
С.ЛЕВА РЕКА, Кметство с.Лева река
145100013
С.ЕРУЛ, Кметство с.Ерул
145100014
С.ГЛОГОВИЦА, Кметство с.Глоговица
145100015
С.ВЕЛИНОВО, Кметство с.Велиново
145100016
С.НЕДЕЛКОВО, Кметство с.Неделково
145100017
С.ФИЛИПОВЦИ, Кметство с.Филиповци
145100018
С.ЕЗДИМИРЦИ, Кметство с.Ездимирци
145100019
С.ЛОМНИЦА, Туристически информационен център - Ждрелото

Секция №

ОИК 1451 Трън