На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2111 Златоград

211100001
ГР.ЗЛАТОГРАД, Битово заведение "Черен кос", ул. Стефан Стамболов" №034
211100002
ГР.ЗЛАТОГРАД, Адм.сграда"Горубсо-Златоград"АД, пенс. клуб, ул.Ст. Стамболов" №4
211100003
ГР.ЗЛАТОГРАД, ДГ "Снежанка", ул. "Хан Аспарух" №025
211100004
ГР.ЗЛАТОГРАД, Кафе аперитив Ради Пеев, ул. Беловидово" №072
211100005
ГР.ЗЛАТОГРАД, Стадион Златоград, ул. "Ерма" №2А
211100006
ГР.ЗЛАТОГРАД, Кафе "Дени", ул. "Христо Смирненски" №015
211100007
ГР.ЗЛАТОГРАД, Кафе "Автогара", ул. "България" №007
211100008
ГР.ЗЛАТОГРАД, Център за социална рехабилитация и интеграция, ул. "Славей" №001
211100009
ГР.ЗЛАТОГРАД, ОУ "Васил Левски", ул. "Ахрида" №001
211100010
С.АЛАМОВЦИ, Сграда Детска градина
211100011
С.ЕРМА РЕКА, Малка зала на НЧ "Орфей", ул. "Иван Вазов" №025
211100012
С.ЕРМА РЕКА, Заведение на ул. "Първи май" №18
211100013
С.КУШЛА, Ритуалната зала на Кметството
211100014
С.ДОЛЕН, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул. "Васил Левски" №018
211100015
С.ДОЛЕН, Заведение, ул. "Станкова" №015
211100016
С.ЦАЦАРОВЦИ, Комплексна административна сграда
211100017
С.СТРАШИМИР, Сграда на Кметство
211100018
С.ПРЕСОКА, Сграда на Кметство
211100019
С.СТАРЦЕВО, Сграда на Народно Читалище "Прогрес", ул. "Васил Левски" №043
211100020
С.СТАРЦЕВО, СУ "Св. Княз Борис І", ул. "Пейо Яворов" №005
211100021
С.СТАРЦЕВО, Кафе-аператив "Ориент", ул. "Маврузия" №001

Секция №

ОИК 2111 Златоград