На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1736 Цар Калоян

173600001
С.ЕЗЕРЧЕ, ул."Д.Дебелянов" №1 - ОУ "П.Хилендарски"
173600002
С.ЕЗЕРЧЕ, ул."В.Левски" №2- Читалище
173600003
С.ЕЗЕРЧЕ, ул."Д.Дебелянов" №1 - ОУ "П.Хилендарски"
173600004
С.КОСТАНДЕНЕЦ, пл."Освобождение"-Читалище
173600005
ГР.ЦАР КАЛОЯН, ул."Демокрация" - Читалище
173600006
ГР.ЦАР КАЛОЯН, ул."Ген.Тотлебен" №3 - "ДБТ"
173600007
ГР.ЦАР КАЛОЯН, ул."Освобождение" - СУ "Христо Ботев"
173600008
ГР.ЦАР КАЛОЯН, ул."Освобождение" - СУ "Христо Ботев"
173600009
ГР.ЦАР КАЛОЯН, ул."Кирил и Методий" №2 библиотека "Ахмед Шериф"

Секция №

ОИК 1736 Цар Калоян