На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2807 Елхово

280700001
ГР.ЕЛХОВО, Читалище "Развитие", ул."Г.С.Раковски" №28
280700002
ГР.ЕЛХОВО, Клуб, ул."Христо Ботев" №"4
280700003
ГР.ЕЛХОВО, Читалище "Развитие", ул."Г.С.Раковски" №28
280700004
ГР.ЕЛХОВО, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Ал.Стамболийски" №36
280700005
ГР.ЕЛХОВО, Клуб на пенсионера, ул."Търговска" №61
280700006
ГР.ЕЛХОВО, Клуб, ул."Ал.Стамболийски" №66
280700007
ГР.ЕЛХОВО, Клуб, ул. "Ангел Вълев" №56
280700008
ГР.ЕЛХОВО, ОУ" Св. П. Хилендарски", ул."Асен Златаров" №15
280700009
ГР.ЕЛХОВО, ОУ" Св. П. Хилендарски", ул."Асен Златаров" №15
280700010
ГР.ЕЛХОВО, ОУ" Св. П. Хилендарски", ул."Асен Златаров" №15
280700011
ГР.ЕЛХОВО, Клуб, ул."Марица" №14
280700012
С.БОЯНОВО, Ритуална зала,ул."Г.Димитров" №27 /гласуват и избиратели на с.Стройно/
280700013
С.БОРИСОВО, Административна сграда-клуб, ул."Феризович" №7
280700014
С.ЖРЕБИНО, Административна сграда-клуб, ул."Сливница" №2
280700015
С.ДОБРИЧ, Кметство, ул."Средец" №2
280700016
С.ЧЕРНОЗЕМ, Кметство, ул."Ал.Стамболийски" №7
280700017
С.МАЛОМИРОВО, Читалище, ул."Г.Димитров" №28 /гласуват избиратели и на с.Славейково/
280700018
С.РАЗДЕЛ, Читалище, ул."Г.Димитров" №1
280700019
С.ГОЛЯМ ДЕРВЕНТ, Административна сграда, ул."Индже войвода" №1
280700020
С.ЛАЛКОВО, Клуб, ул."Г. Димитров" №18
280700021
С.КИРИЛОВО, Читалище, ул."Г.Димитров" №60
280700022
С.ИЗГРЕВ, Клуб, ул."Христо Ботев" №1
280700023
С.ПЧЕЛА, Клуб, ул."Никола Дуков" №12
280700024
С.МАЛЪК МАНАСТИР, Ритуална зала, ул."Г.Димитров" №11
280700025
С.ТРЪНКОВО, Читалище, ул."Г.Димитров" №9
280700026
С.ГРАНИТОВО, Ритуална зала, ул."Девети септември" №29А
280700027
С.МЕЛНИЦА, Ритуална зала, ул."Хр.Ботев" №1 /гласуват и избиратели на с.М.Кирилово/
280700028
С.ЛЕСОВО, Ритуална зала, ул."Димитър Павлов" №20А
280700029
С.ВЪЛЧА ПОЛЯНА, Основно училище, ул."Опълченска" №8

Секция №

ОИК 2807 Елхово