На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0829 Шабла

082900001
ГР.ШАБЛА, гр.Шабла ул."Комсомолска" №12 (клуб на пенсионера)
082900002
ГР.ШАБЛА, гр.Шабла ул."Добруджа" №2,СУ "Асен Златаров" ет.1
082900003
ГР.ШАБЛА, гр.Шабла ул."Добруджа" №2,СУ "Асен Златаров" ет.1
082900004
ГР.ШАБЛА, гр.Шабла ул."Равно поле" №36, НЧ"Зора-1894"
082900005
С.ВАКЛИНО, с.Ваклино Читалище
082900006
С.ГОРИЧАНЕ, с.Горичане Кметство
082900007
С.ГОРУН, с.Горун Кметство
082900008
С.ГРАНИЧАР, с. Граничар Кметство
082900009
С.ДУРАНКУЛАК, с.Дуранкулак Читалище
082900010
С.ЕЗЕРЕЦ, с.Езерец Читалище
082900011
С.ЗАХАРИ СТОЯНОВО, с.Захари Стояново Кметство
082900012
С.КРАПЕЦ, с.Крапец Кметство, бл.Б
082900013
С.ПРОЛЕЗ, с.Пролез Кметство
082900014
С.СМИН, с.Смин Кметство
082900015
С.ТЮЛЕНОВО, с.Тюленово Кметство
082900016
С.ЧЕРНОМОРЦИ, с.Черноморци Кметство

Секция №

ОИК 0829 Шабла