На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0530 Ново село

053000001
С.НОВО СЕЛО, ул. "Арх. Илия Попов" №89, салон на Кооперация "Дунав"
053000002
С.НОВО СЕЛО, ул. "Христо Ботев" №2, бивша занималня на ЦНСТД1
053000003
С.ВИНАРОВО, ул. "Първа" №29, ОУ "Васил Левски", учебен кабинет
053000004
С.ВИНАРОВО, ул."Първа" №80, стая на ЦДГ
053000005
С.НЕГОВАНОВЦИ, ул. "Седма" №4, ритуалната зала на кметството
053000006
С.ФЛОРЕНТИН, ул. "Първа" №68, клуб на пенсионера
053000007
С.ЯСЕН, ул. "Първа" №5А, салон на Туристическия дом

Секция №

ОИК 0530 Ново село