На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2617 Любимец

261700001
ГР.ЛЮБИМЕЦ, ул."Христо Ботев" №12 - НУ "Хр.Ботев"
261700002
ГР.ЛЮБИМЕЦ, ул."Христо Ботев" №12 - НУ "Хр.Ботев"
261700003
ГР.ЛЮБИМЕЦ, ул."Христо Ботев" №12 - НУ "Хр.Ботев"
261700004
ГР.ЛЮБИМЕЦ, пл."3-ти март" №1 Читалище"Братолюбие"
261700005
ГР.ЛЮБИМЕЦ, ул."Църковна" №15- НУ"Захари Стоянов"
261700006
ГР.ЛЮБИМЕЦ, ул."Църковна" №15- НУ"Захари Стоянов"
261700007
ГР.ЛЮБИМЕЦ, бул."Одрин" №67 СОУ"Желязко Терпешев"
261700008
ГР.ЛЮБИМЕЦ, ул."Бяло море" №37 ЦДГ"Рай 2"
261700009
ГР.ЛЮБИМЕЦ, ул. "Първи май" №12 производствен обект
261700010
ГР.ЛЮБИМЕЦ, бул."Одрин" №81 Спортна зала "Граничар"
261700011
ГР.ЛЮБИМЕЦ, бул."Одрин" №71 Градски стадион
261700012
С.ЛОЗЕН, Сграда Младежки клуб
261700013
С.БЕЛИЦА, Читалище
261700014
С.ГЕОРГИ ДОБРЕВО, Кметството
261700015
С.ЙЕРУСАЛИМОВО, Кметство
261700016
С.МАЛКО ГРАДИЩЕ, ул."Хр.Ботев" №21 Читалище
261700017
С.ВЪЛЧЕ ПОЛЕ, Читалището
261700018
С.ДЪБОВЕЦ, Кметството
261700019
С.ОРЯХОВО, Читалището
261700020
С.ВАСКОВО, Kметството

Секция №

ОИК 2617 Любимец