На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2618 Маджарово

261800001
ГР.МАДЖАРОВО, ул."Петър Ангелов" №1-Административна сграда
261800002
С.БОРИСЛАВЦИ, с.Бориславци-Кметството
261800003
С.ГОРНО ПОЛЕ, Читалище
261800004
С.ДОЛНИ ГЛАВАНАК, Кметството
261800005
С.ДОЛНО СЪДИЕВО, Кметството
261800006
С.ЕФРЕМ, Кметството
261800007
С.ЗЛАТОУСТОВО, Кметството
261800008
С.ТОПОЛОВО, Кметството
261800009
С.МАЛКО БРЯГОВО, с.Малко брягово-Кметството
261800010
С.РЪЖЕНОВО, Кметството
261800011
С.СЕЛСКА ПОЛЯНА, Кметството
261800012
С.СЕНОКЛАС, с.Сеноклас-Кметството
261800013
С.ГОРНИ ГЛАВАНАК, Кметството
261800014
С.РУМЕЛИЯ, Кметство на с.Тополово

Секция №

ОИК 2618 Маджарово