На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2020 Сливен

202000001
ГР.СЛИВЕН, ул. "Московска" №6б, ОУ "Христо Ботев"
202000002
ГР.СЛИВЕН, ул. "Московска" №6б, ОУ "Христо Ботев"
202000003
ГР.СЛИВЕН, ул. "Московска" №6б, ОУ "Христо Ботев"
202000004
ГР.СЛИВЕН, ул. "Московска" №6б, ОУ "Христо Ботев"
202000005
ГР.СЛИВЕН, ул. "Московска" №6б, ОУ "Христо Ботев"
202000006
ГР.СЛИВЕН, ул. "Московска" №6б, ОУ "Христо Ботев"
202000007
ГР.СЛИВЕН, ул. "Московска" №6б, ОУ "Христо Ботев"
202000008
ГР.СЛИВЕН, ул. "Московска" №6б, ОУ "Христо Ботев"
202000009
ГР.СЛИВЕН, ул. "Московска" №6б, ОУ "Христо Ботев"
202000010
ГР.СЛИВЕН, ул. "Московска" №6б, ОУ "Христо Ботев"
202000011
ГР.СЛИВЕН, ул. "Московска" №6б, ОУ "Христо Ботев"
202000012
ГР.СЛИВЕН, ул. "Московска" №6б, ОУ "Христо Ботев"
202000013
ГР.СЛИВЕН, ул. "Княз Батенберг" №2, СУ "Х. Мина Пашов"
202000014
ГР.СЛИВЕН, ул. "Княз Батенберг" №2, СУ "Х. Мина Пашов"
202000015
ГР.СЛИВЕН, ул. "Княз Батенберг" №2, СУ "Х. Мина Пашов"
202000016
ГР.СЛИВЕН, ул. "Княз Батенберг" №2, СУ "Х. Мина Пашов"
202000017
ГР.СЛИВЕН, ул. "Великокняжевска" №1, ППМГ "Добри Чинтулов"
202000018
ГР.СЛИВЕН, ул. "Великокняжевска" №1, ППМГ "Добри Чинтулов"
202000019
ГР.СЛИВЕН, ул. "Княз Батенберг" №2, СУ "Х. Мина Пашов"
202000020
ГР.СЛИВЕН, ул. "Княз Батенберг" №2, СУ "Х. Мина Пашов"
202000021
ГР.СЛИВЕН, ул. "Княз Батенберг" №2, СУ "Х. Мина Пашов"
202000022
ГР.СЛИВЕН, ул. "Княз Батенберг" №2, СУ "Х. Мина Пашов"
202000023
ГР.СЛИВЕН, пл. "Стоил войвода" №1, ПГТО " Добри Желязков"
202000024
ГР.СЛИВЕН, пл. "Стоил войвода" №1, ПГТО " Добри Желязков"
202000025
ГР.СЛИВЕН, пл. "Стоил войвода" №1, ПГТО " Добри Желязков"
202000026
ГР.СЛИВЕН, ул. "Великокняжевска" №1, ППМГ "Добри Чинтулов"
202000027
ГР.СЛИВЕН, ул. "Драгоман" №1, ОУ "Д-р Иван Селимински"
202000028
ГР.СЛИВЕН, ул. "Драгоман" №1, ОУ "Д-р Иван Селимински"
202000029
ГР.СЛИВЕН, ул. "Драгоман" №1, ОУ "Д-р Иван Селимински"
202000030
ГР.СЛИВЕН, ул. "Драгоман" №1, ОУ "Д-р Иван Селимински"
202000031
ГР.СЛИВЕН, ул. "Драгоман" №1, ОУ "Д-р Иван Селимински"
202000032
ГР.СЛИВЕН, ул. "Йосиф Щросмайер" №9, НУ "Васил Левски"
202000033
ГР.СЛИВЕН, ул. "Драгоман" №1, ОУ "Д-р Иван Селимински"
202000034
ГР.СЛИВЕН, ул. "Георги Сава Раковски" №20а, СУ "Пейо Яворов"
202000035
ГР.СЛИВЕН, ул. "Георги Сава Раковски" №20а, СУ "Пейо Яворов"
202000036
ГР.СЛИВЕН, ул. "Георги Сава Раковски" №20а, СУ "Пейо Яворов"
202000037
ГР.СЛИВЕН, ул. "Георги Сава Раковски" №20а, СУ "Пейо Яворов"
202000038
ГР.СЛИВЕН, ул. "Йосиф Щросмайер" №9, НУ "Васил Левски"
202000039
ГР.СЛИВЕН, ул. "Йосиф Щросмайер" №9, НУ "Васил Левски"
202000040
ГР.СЛИВЕН, ул. "Йосиф Щросмайер" №9, НУ "Васил Левски"
202000041
ГР.СЛИВЕН, ул. "Йосиф Щросмайер" №9, НУ "Васил Левски"
202000042
ГР.СЛИВЕН, ул. "Роза" №1, СПГСГ "Арх. Г. Козаров"
202000043
ГР.СЛИВЕН, ул. "Роза" №1, СПГСГ "Арх. Г. Козаров"
202000044
ГР.СЛИВЕН, ул. "Роза" №1, СПГСГ "Арх. Г. Козаров"
202000045
ГР.СЛИВЕН, ул. "Роза" №1, СПГСГ "Арх. Г. Козаров"
202000046
ГР.СЛИВЕН, ул. "Роза" №1, СПГСГ "Арх. Г. Козаров"
202000047
ГР.СЛИВЕН, ул. "Братя Кутеви" №12а, ОУ "Панайот Хитов"
202000048
ГР.СЛИВЕН, ул. "Братя Кутеви" №12а, ОУ "Панайот Хитов"
202000049
ГР.СЛИВЕН, ул. "Братя Кутеви" №12а, ОУ "Панайот Хитов"
202000050
ГР.СЛИВЕН, ул. "Братя Кутеви" №12а, ОУ "Панайот Хитов"
202000051
ГР.СЛИВЕН, ул. "Братя Кутеви" №12а, ОУ "Панайот Хитов"
202000052
ГР.СЛИВЕН, ул. "Братя Кутеви" №12а, ОУ "Панайот Хитов"
202000053
ГР.СЛИВЕН, ул. "Петко Д. Петков" №36, ОУ "Димитър Петров"
202000054
ГР.СЛИВЕН, ул. "Петко Д. Петков" №36, ОУ "Димитър Петров"
202000055
ГР.СЛИВЕН, ул. "Братя Кутеви" №12а, ОУ "Панайот Хитов"
202000056
ГР.СЛИВЕН, ул. "Братя Кутеви" №12а, ОУ "Панайот Хитов"
202000057
ГР.СЛИВЕН, ул. "Братя Кутеви" №12а, ОУ "Панайот Хитов"
202000058
ГР.СЛИВЕН, ул. "Братя Кутеви" №12а, ОУ "Панайот Хитов"
202000059
ГР.СЛИВЕН, кв. "Българка", СУ "Йордан Йовков"
202000060
ГР.СЛИВЕН, кв. "Българка", СУ "Йордан Йовков"
202000061
ГР.СЛИВЕН, кв. "Българка", СУ "Йордан Йовков"
202000062
ГР.СЛИВЕН, кв. "Българка", СУ "Йордан Йовков"
202000063
ГР.СЛИВЕН, кв. "Българка", СУ "Йордан Йовков"
202000064
ГР.СЛИВЕН, кв. "Българка", СУ "Йордан Йовков"
202000065
ГР.СЛИВЕН, кв. "Българка", СУ "Йордан Йовков"
202000066
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Сини Камъни", ОУ "Елисавета Багряна"
202000067
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Сини Камъни", ОУ "Елисавета Багряна"
202000068
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Сини Камъни", ОУ "Елисавета Багряна"
202000069
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Сини Камъни", ОУ "Елисавета Багряна"
202000070
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Сини Камъни", ОУ "Елисавета Багряна"
202000071
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Сини Камъни", ОУ "Елисавета Багряна"
202000072
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Сини Камъни", ПГИ "Проф. д-р Д. Табаков"
202000073
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Сини Камъни", ПГИ "Проф. д-р Д. Табаков"
202000074
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Сини Камъни", ПГИ "Проф. д-р Д. Табаков"
202000075
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Сини Камъни", ПГИ "Проф. д-р Д. Табаков"
202000076
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Сини Камъни", ПГИ "Проф. д-р Д. Табаков"
202000077
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Дружба", СУ "К. Константинов"
202000078
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Дружба", СУ "К. Константинов"
202000079
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Дружба", СУ "К. Константинов"
202000080
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Дружба", СУ "К. Константинов"
202000081
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Дружба", СУ "К. Константинов"
202000082
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Дружба", СУ "К. Константинов"
202000083
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Дружба", СУ "К. Константинов"
202000084
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Дружба", СУ "К. Константинов"
202000085
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Дружба", СУ "К. Константинов"
202000086
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Дружба", СУ "К. Константинов"
202000087
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Дружба", СУ "К. Константинов"
202000088
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Дружба", СУ "К. Константинов"
202000089
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Дружба", СУ "К. Константинов"
202000090
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Дружба", СУ "К. Константинов"
202000091
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Дружба", СУ "К. Константинов"
202000092
ГР.СЛИВЕН, ЖК "Дружба", СУ "К. Константинов"
202000093
ГР.СЛИВЕН, бул. "Бургаско шосе" №59, ТУ-София, ИПФ Сливен
202000094
ГР.СЛИВЕН, бул. "Бургаско шосе" №59, ТУ-София, ИПФ Сливен
202000095
ГР.СЛИВЕН, бул. "Бургаско шосе" №59, ТУ-София, ИПФ Сливен
202000096
ГР.СЛИВЕН, бул. "Бургаско шосе" №59, ТУ-София, ИПФ Сливен
202000097
ГР.СЛИВЕН, ул. "Петко Д. Петков" №36, ОУ "Димитър Петров"
202000098
ГР.СЛИВЕН, ул. "Петко Д. Петков" №36, ОУ "Димитър Петров"
202000099
ГР.СЛИВЕН, бул. "Бургаско шосе" №59, ТУ-София, ИПФ Сливен
202000100
ГР.СЛИВЕН, бул. "Бургаско шосе" №59, ТУ-София, ИПФ Сливен
202000101
ГР.СЛИВЕН, бул. "Бургаско шосе" №59, ТУ-София, ИПФ Сливен
202000102
ГР.СЛИВЕН, бул. "Бургаско шосе" №59, ТУ-София, ИПФ Сливен
202000103
ГР.СЛИВЕН, ул."Дели Ради" №8, ОУ"Юрий Гагарин"
202000104
ГР.СЛИВЕН, ул."Дели Ради" №8, ОУ"Юрий Гагарин"
202000105
ГР.СЛИВЕН, ул."Дели Ради" №8, ОУ"Юрий Гагарин"
202000106
ГР.СЛИВЕН, ул."Дели Ради" №8, ОУ"Юрий Гагарин"
202000107
ГР.СЛИВЕН, ул."Дели Ради" №8, ОУ"Юрий Гагарин"
202000108
ГР.СЛИВЕН, ул."Дели Ради" №8, ОУ"Юрий Гагарин"
202000109
ГР.СЛИВЕН, ул."Дели Ради" №8, ОУ"Юрий Гагарин"
202000110
ГР.СЛИВЕН, ул."Дели Ради" №8, ОУ"Юрий Гагарин"
202000111
ГР.СЛИВЕН, ул."Дели Ради" №8, ОУ"Юрий Гагарин"
202000112
ГР.СЛИВЕН, ул."Дели Ради" №8, ОУ"Юрий Гагарин"
202000113
ГР.СЛИВЕН, ул."Гоце Делчев" №1, ОУ"Братя Миладинови"
202000114
ГР.СЛИВЕН, ул."Гоце Делчев" №1, ОУ"Братя Миладинови"
202000115
ГР.СЛИВЕН, ул."Гоце Делчев" №1, ОУ"Братя Миладинови"
202000116
ГР.СЛИВЕН, ул."Гоце Делчев" №1, ОУ"Братя Миладинови"
202000117
ГР.СЛИВЕН, ул."Гоце Делчев" №1, ОУ"Братя Миладинови"
202000118
ГР.СЛИВЕН, ул."Гоце Делчев" №1, ОУ"Братя Миладинови"
202000119
ГР.СЛИВЕН, ул."Гоце Делчев" №1, ОУ"Братя Миладинови"
202000120
ГР.СЛИВЕН, ул."Гоце Делчев" №1, ОУ"Братя Миладинови"
202000121
ГР.СЛИВЕН, кв. "Речица", ул. "Й. Йовков" №27, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"
202000122
ГР.СЛИВЕН, кв. "Речица", ул. "Й. Йовков" №27, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"
202000123
ГР.СЛИВЕН, кв. "Речица", ул. "Й. Йовков" №27, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"
202000124
ГР.СЛИВЕН, кв. "Речица", ул. "Й. Йовков" №27, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"
202000125
ГР.СЛИВЕН, кв. "Речица", ул. "Й. Йовков" №27, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"
202000126
ГР.СЛИВЕН, кв. "Дебелата кория", ул."Акация" №4, ЦАО
202000127
С.СОТИРЯ, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" №28, ОУ "Св.П.Хилендарски"
202000128
С.СОТИРЯ, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" №28, ОУ "Св.П.Хилендарски"
202000129
С.ИЧЕРА, Читалището
202000130
С.РАКОВО, Кметско наместничество
202000131
С.СТАРА РЕКА, Кметството
202000132
С.ИЗГРЕВ, Кметството
202000133
С.БОЖЕВЦИ, Кметството
202000134
С.СРЕДОРЕК, Кметството
202000136
С.ГРАДСКО, Кметството
202000137
С.НОВАЧЕВО, Ул. "Момина Сълза" №16, Читалището
202000138
С.ВЪГЛЕН, Сградата на бившето училище
202000139
С.БЯЛА, Ул. "Чумерна" №12, Кметството
202000140
С.БЯЛА, Ул. "Чумерна" №12, Кметството
202000141
С.ЧИНТУЛОВО, Ул. "Добри Чинтулов" №5, НУ "Христо Ботев"
202000142
С.МАЛКО ЧОЧОВЕНИ, Читалището
202000143
С.ГОЛЯМО ЧОЧОВЕНИ, Кметството
202000144
С.ГАВРАИЛОВО, Ул. "Каменица" №2, ОУ "Найден Геров"
202000145
С.ГАВРАИЛОВО, Ул. "Каменица" №2, ОУ "Найден Геров"
202000146
С.СЕЛИМИНОВО, Ул. "Мир" №1, ОУ "Хаджи Димитър"
202000147
С.СЕЛИМИНОВО, Ул. "Мир" №1, ОУ "Хаджи Димитър"
202000148
С.БИНКОС, Кметството
202000149
С.СТРУПЕЦ, Училището
202000150
С.СТАРО СЕЛО, Читалището
202000151
С.ЗЛАТИ ВОЙВОДА, ул. "Димитър Бобев" №3, Кметството
202000152
С.КОВАЧИТЕ, Ул. "Бузлуджа" №2, Кметството
202000153
С.МЕЧКАРЕВО, Кметството
202000154
С.ПАНАРЕТОВЦИ, Училището
202000155
С.НИКОЛАЕВО, Ул. Св.Св. Кирил и Методий" №2, Клуб на пенсионера
202000156
С.МЛАДОВО, Ул. "Столетов" №2, Клуба до кметството
202000157
С.БИКОВО, Читалището
202000158
С.БОЗАДЖИИ, Кметско наместничество
202000159
С.СКОБЕЛЕВО, Ул. "Стара Планина" №1, Клуба в Кметството
202000160
ГР.КЕРМЕН, Ул. "Иван Вазов" №33, ОУ "Христо Смирненски"
202000161
ГР.КЕРМЕН, Ул. "Иван Вазов" №33, ОУ "Христо Смирненски"
202000162
ГР.КЕРМЕН, Ул. "Иван Вазов" №33, ОУ "Христо Смирненски"
202000163
С.ЧОКОБА, Ул. "Прелест" №1, Читалище "Съгласие 1928"
202000164
С.ГЛУФИШЕВО, Кметството
202000165
С.САМУИЛОВО, Ул. "Самуил" №64, ОУ "Христо Ботев"
202000166
С.САМУИЛОВО, Ул. "Самуил" №64, ОУ "Христо Ботев"
202000167
С.ГЕРГЕВЕЦ, Бившето училище
202000168
С.КРУШАРЕ, Ул. "Демир Славов " №20, ОУ "Черноризец Храбър"
202000169
С.КРУШАРЕ, Ул. "Демир Славов " №20, ОУ "Черноризец Храбър"
202000170
С.КАМЕН, Ул. "Панайот Илиев" №4, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"
202000171
С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА, Ул. "Съби Димитров" №35, ОУ "Д-р Петър Берон"
202000172
С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА, Ул. "Съби Димитров" №35, ОУ "Д-р Петър Берон"
202000173
С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА, Ул. "Съби Димитров" №35, ОУ "Д-р Петър Берон"
202000174
С.ТОПОЛЧАНЕ, Ул. "Ленин" №15, ОУ "П. Хилендарски"
202000175
С.ТОПОЛЧАНЕ, Ул. "Ленин" №15, ОУ "П. Хилендарски"
202000176
С.ТОПОЛЧАНЕ, Ул. "Ленин" №15, ОУ "П. Хилендарски"
202000177
С.КАЛОЯНОВО, НЧ "Искра"
202000178
С.ГЛУШНИК, Читалище "Просвета 1935"
202000179
С.БЛАТЕЦ, Читалището
202000180
С.ДРАГОДАНОВО, Пл. "Демокрация" №4, НЧ " Изгрев-1928"
202000181
С.ТРАПОКЛОВО, Читалището
202000182
С.ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО, ул. "Тракия" №30, Читалището

Секция №

ОИК 2020 Сливен