На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1117 Летница

111700001
гр. Летница, ул.“Александър Стамболийски“№22
111700002
гр. Летница, бул.“България“ №46
111700003
гр. Летница, бул.“България“ №19
111700004
гр. Летница, ул.“Сергей Румянцев“ №1
111700005
гр. Летница, ул.“Сергей Румянцев“ №1
111700006
с. Горско Сливово ул.“Георги Димитров“ №27
111700007
с. Крушуна ул.“Моньо Ив.Минев“ №16
111700008
с. Кърпачево, ул. „Христо Кърпачев“ №2

Секция №

ОИК 1117 Летница