На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1304 Белово

130400001
ГР.БЕЛОВО, СУ - Белово, ул."Т. Каблешков" №5
130400002
ГР.БЕЛОВО, Читалище - Ритуална зала, ул."Орфей" №4
130400003
ГР.БЕЛОВО, Клуб на пенсионера, ул."Алеко Константинов"
130400004
ГР.БЕЛОВО, кв."Малко Белово" - Читалище, ул "Йордан Говедаров" №21
130400005
С.ГОЛЯМО БЕЛОВО, Кметство, ул "6-та" №12а
130400006
С.МЕНЕНКЬОВО, Читалище, ул."1-ва" №47
130400007
С.ДЪБРАВИТЕ, Кметство, ул."2-ра" №1
130400008
С.МОМИНА КЛИСУРА, Кметство - Клуб на пенсионера, ул."Проф. Хр. Вакарелски" №32
130400009
С.СЕСТРИМО, Читалище - Заседателна зала, ул."1-ва" №71
130400011
С.ГАБРОВИЦА, Читалище /пенсионерски клуб/,ул."2-ра" №1
130400012
С.АКАНДЖИЕВО, Читалище /пенсионерски клуб/, ул."1-ва" №20

Секция №

ОИК 1304 Белово