На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1308 Велинград

130800001
ГР.ВЕЛИНГРАД, Исторически музей, ул."Владо Черноземски" №4
130800002
ГР.ВЕЛИНГРАД, Читалище "Васил Левски", кв.Каменица, бул."Съединение" №181
130800003
ГР.ВЕЛИНГРАД, III ОУ "Хр. Ботев"/нач.етап/малкото у-ще/ до ц.Св.Троица,ул."Малчика"
130800004
ГР.ВЕЛИНГРАД, Сграда "Сярна баня", кв. Каменица, ул. "Георги Кирков"
130800005
ГР.ВЕЛИНГРАД, ІІІ-то ОУ "Христо Ботев", ул."Макаренко" №4
130800006
ГР.ВЕЛИНГРАД, ЦСОП - Велинград /ПУ-Драган Манчов/, бул."Съединение" №256
130800007
ГР.ВЕЛИНГРАД, ДГ "Радост", бул."Съединение" №139
130800008
ГР.ВЕЛИНГРАД, ОУ "Георги Бенковски", ул."Калъчов мост" №9
130800009
ГР.ВЕЛИНГРАД, Център за подкрепа на личностното развитие-ОДК, ул."Т.Стайков" №5
130800010
ГР.ВЕЛИНГРАД, СУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул."Юндола" №35
130800011
ГР.ВЕЛИНГРАД, СУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул."Юндола" №35
130800012
ГР.ВЕЛИНГРАД, ДГ "Фантазия", ул."Димитър Ив. Масларов" №3
130800013
ГР.ВЕЛИНГРАД, Клуб на пенсионера, кв.Лъджене, бул."Хан Аспарух" №11
130800014
ГР.ВЕЛИНГРАД, ПГИТ "Алеко Константинов", бул."Сьединение" №49Я
130800015
ГР.ВЕЛИНГРАД, СУ "Васил Левски", ул."Кристал" №10
130800016
ГР.ВЕЛИНГРАД, СУ "Васил Левски", ул."Кристал" №10
130800017
ГР.ВЕЛИНГРАД, ПГД "Иван Вазов", бул."Съединение" №44
130800018
ГР.ВЕЛИНГРАД, ДГ "Еделвайс", кв.Чепино, ул"Добри Чинтулов" №4
130800019
ГР.ВЕЛИНГРАД, ПГД "Иван Вазов", бул."Съединение" №44
130800020
ГР.ВЕЛИНГРАД, Читалище "Св.Св. Кирил и Методий"/Клуб на пенсионера/,пл."Македония" №1
130800021
ГР.ВЕЛИНГРАД, Читалище "Св.Св.Кирил и Методий", пл."Македония" №1
130800022
ГР.ВЕЛИНГРАД, ІІ-ро ОУ "Неофит Рилски", кв.Чепино, ул."Братя Маврикови" №48
130800023
С.ВСЕМИРЦИ, Сграда в УПИ VIII-55, кв.33, помещение в което е ДГ "Юрий Гагарин"
130800024
С.ДОЛНА ДЪБЕВА, Сграда, ул. "Звезди" №4
130800025
С.КАНДОВИ, Постройка, ул."Георги Димитров" №23
130800036
С.ДРАГИНОВО, СУ "Методий Драгинов", ет.1, ул."Кирил и Методий" №1
130800037
С.ДРАГИНОВО, Пенсионерски клуб, ул."Васил Левски" №1А
130800038
С.ДРАГИНОВО, Читалище "Методий Драгинов", ет.2, ул."Иван Вазов" №1
130800039
С.ДРАГИНОВО, СУ "Методий Драгинов", ет.1, ул."Кирил и Методий" №1
130800041
С.ГРАШЕВО, ОУ "Васил Левски", ет.1, ул."Никола Ихтимански" №16
130800042
С.ГРАШЕВО, Сградата на ДГ "Кокиче" /филиал-Мечо корито/, ул."Христо Ботев"
130800043
С.СВЕТА ПЕТКА, СУ "Хр.Смирненски", ет.1, ул."Арапчал" №24
130800044
С.СВЕТА ПЕТКА, Сграда на кметството /младежки дом/, ет.1, пл."Лютово" №2
130800045
С.АЛЕНДАРОВА, Сграда на кметството, ул."Демокрация" №5
130800046
С.ПАШОВИ, Сграда на кметството /ритуална зала/, ет.1, ул."Кирил и Методий" №1
130800047
С.РОХЛЕВА, Сграда на кметството
130800048
С.БУТРЕВА, Сграда на кметството
130800049
С.ГОРНА ДЪБЕВА, Сграда на кметството /детска градина/
130800050
С.ВРАНЕНЦИ, Сграда на кметството
130800051
С.БИРКОВА, Сграда на кметството
130800052
С.ЧОЛАКОВА, Сграда на кметството
130800053
С.ЦВЕТИНО, Читалищен салон в кметството
130800054
С.ЮНДОЛА, Сграда на кметството
130800055
С.АБЛАНИЦА, Сграда на кметството
130800056
С.КРЪСТАВА, ОУ "Васил Левски", ет.1, ул."Грънчарица" №1
130800057
С.ГОРНА БИРКОВА, Сградата на бивша детска градина в с.Горна Биркова
130800058
С.БОЗЬОВА, Сграда, в която е кметството

Секция №

ОИК 1308 Велинград