На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2334 Правец

233400001
ГР.ПРАВЕЦ, ОУ"Васил Левски", фоайе, бул."3-ти март" №30, вх. Гимназиален етап
233400002
ГР.ПРАВЕЦ, Бивше Сити Юнивърсити-ляво крило, пл."Тодор Живков" №4
233400003
ГР.ПРАВЕЦ, ОУ"Васил Левски", фоайе, бул."3-ти март" №30 вх.Начален етап
233400004
ГР.ПРАВЕЦ, Бивша Поща, зала "Правец", пл."Тодор Живков" №6А
233400005
ГР.ПРАВЕЦ, Бивш магазин за електроуреди, зала "Център", бул."Трети март" №26
233400006
С.РАЗЛИВ, Клуб на възрастни и хора с увреждания, ул."Трети март" №2
233400007
С.ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА, Клуб на възрастни и хора с увреждания, ул. "Васил Левски" №35
233400008
С.ПРАВЕШКА ЛАКАВИЦА, Клуб на възрастни и хора с увреждания
233400009
С.КАЛУГЕРОВО, Клуб на възрастни и хора с увреждания
233400010
С.СВОДЕ, Клуб на възрастни и хора с увреждания
233400011
С.ДЖУРОВО, Клуб на възрастни и хора с увреждания, пл. "Млада гваргия" №1
233400012
С.МАНАСЕЛСКА РЕКА, Клуб на възрастни и хора с увреждания
233400013
С.ОСИКОВИЦА, Клуб на възрастни и хора с увреждания, ул. "Ген. Гурко" №47
233400014
С.ВИДРАРЕ, Клуб на възрастни и хора с увреждания
233400015
С.РАВНИЩЕ, Клуб на възрастни и хора с увреждания

Секция №

ОИК 2334 Правец