На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1339 Сърница

133900001
ГР.СЪРНИЦА, Клуб на пенсионера, етаж 1, ул."Свобода" №13
133900002
ГР.СЪРНИЦА, Младежки дом, етаж 2, Заседателна зала, ул."Свобода" №13
133900003
ГР.СЪРНИЦА, СУ "Св. Св. Кирил и Методий", етаж 2, ул."Свобода" №60
133900004
С.ПОБИТ КАМЪК, ОУ "Никола Вапцаров"
133900005
С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ, ОУ "Георги Сава Раковски"

Секция №

ОИК 1339 Сърница