На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1119 Луковит

111900001
ГР.ЛУКОВИТ, ул Сан Стефано №2 - читалище
111900002
ГР.ЛУКОВИТ, ул Възраждане №104 - училище
111900003
ГР.ЛУКОВИТ, ул Възраждане №104 - училище
111900004
ГР.ЛУКОВИТ, ул Възраждане №104 - училище
111900005
ГР.ЛУКОВИТ, ул Св св Кирил и Методий №15 - училище
111900006
ГР.ЛУКОВИТ, ул Св св Кирил и Методий №15 - училище
111900007
ГР.ЛУКОВИТ, ул Св св Кирил и Методий №15 - училище
111900008
ГР.ЛУКОВИТ, ул Св св Кирил и Методий №43 - детска градина
111900009
ГР.ЛУКОВИТ, ул Възраждане №104 - училище
111900010
ГР.ЛУКОВИТ, ул Св св Кирил и Методий №43 - детска градина
111900011
С.КАРЛУКОВО, ул Иван Ангелов №1 - читалище
111900012
С.БЕЛЕНЦИ, ул Главна №25 - кметство
111900013
С.РУМЯНЦЕВО, ул Централна №18 - училище
111900014
С.ПЕТРЕВЕНЕ, ул Хаджи Димитър №67 - библиотека
111900015
С.ТОДОРИЧЕНЕ, ул Петко Р Славейков №15 - читалище
111900016
С.ДЪБЕН, ул С.Румянцев №2 - търговски обект РПК
111900017
С.ПЕЩЕРНА, ул Витска долина №6 - кметство
111900018
С.ТОРОС, пл Възраждане №1 - кметство
111900019
С.ТОРОС, пл Възраждане №1 - кметство
111900020
С.ДЕРМАНЦИ, ул Христо Ботев №16 - училище
111900021
С.ДЕРМАНЦИ, ул Христо Ботев №16 - училище
111900022
С.ДЕРМАНЦИ, ул Христо Ботев №16 - училище
111900023
С.ЪГЛЕН, ул Освобождение №18 - бивша магазин
111900024
С.БЕЖАНОВО, ул Стара планина №2 - училище
111900025
С.БЕЖАНОВО, ул Вит №22 - училище

Секция №

ОИК 1119 Луковит