На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0631 Оряхово

063100001
ГР.ОРЯХОВО, НУ "Петър Берон", ул."Никола Вапцаров" №33
063100002
ГР.ОРЯХОВО, НУ "Петър Берон", ул."Никола Вапцаров" №33
063100003
ГР.ОРЯХОВО, Читалище "Надежда 1871" Градска библиотека, пл."Дико Илиев" №1
063100004
ГР.ОРЯХОВО, НУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "9-ти ноември" №23
063100005
ГР.ОРЯХОВО, НУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "9-ти ноември" №23
063100006
С.СЕЛАНОВЦИ, Пенсионерски клуб, ул."Скакуц" №60А
063100007
С.СЕЛАНОВЦИ, Клуб "Боян Чонос", ул."Ангел Кънчев" №30А
063100008
С.СЕЛАНОВЦИ, Читалище "Самообразование", ул."Сергей Румянцев" №11
063100009
С.СЕЛАНОВЦИ, ОУ "Н. Й. Вапцаров", ул. "1-ви май" №5
063100010
С.СЕЛАНОВЦИ, Стадиона, ул. "Дунав" №21А
063100011
С.ОСТРОВ, Училище "Христо Ботев", ул. "Георги Димитров" №16
063100012
С.ОСТРОВ, Училище "Отец Паисий", ул."Ген.Вл. Заимов" №1
063100013
С.ГОРНИ ВАДИН, Читалище "Развитие" ул."Георги Димитров" №1
063100014
С.ДОЛНИ ВАДИН, Пенсионерски клуб, ул. "Хан Аспарух" №26
063100015
С.ЛЕСКОВЕЦ, Училището, ул."Георги Димитров" №19
063100016
С.ГАЛОВО, Кметството, ул. "Централен площад" №1

Секция №

ОИК 0631 Оряхово