На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2131 Смолян

213100001
ГР.СМОЛЯН, Общежитие, ул. "Възход" №007
213100002
ГР.СМОЛЯН, Офис на ЗЕА - ПРИНТ ООД, II етаж, ул. "Величко Профиров" №2
213100003
ГР.СМОЛЯН, ОЦ в двора на филиал"Снежанка"към ДГ"Зорница",ул.Христо Христов" №031
213100004
ГР.СМОЛЯН, Клуб в квартала, ул. "Пол Люкас" №002
213100005
ГР.СМОЛЯН, ОУ "Юрий Гагарин", "Георги Кирков" №010
213100006
ГР.СМОЛЯН, Областно пътно управление - ет.1,стая 104, бул. "България" №079
213100007
ГР.СМОЛЯН, Стол в ТПК "Първи май", бул. "България" №075
213100008
ГР.СМОЛЯН, Читалище "Христо Ботев - 1871", бул. "България" №080
213100009
ГР.СМОЛЯН, СУ "Св.Св.Кирил и Методий", бул. "България" №059
213100010
ГР.СМОЛЯН, Спортна зала - І- ви етаж /малък салон/, ул. "Димитър Благоев" №022
213100011
ГР.СМОЛЯН, Спортна зала - І - ви етаж, ул. Димитър Благоев" №022
213100012
ГР.СМОЛЯН, Изложбена зала "Петър Стайков", бул. "България" №043
213100013
ГР.СМОЛЯН, Филиал към Детска градина "Буратино" /яслена група/, ул."Спартак" №009
213100014
ГР.СМОЛЯН, ФТФ към ПУ- Пловдив, ет.1 стая 105, ул. "Полк. Дичо Петров" №028
213100015
ГР.СМОЛЯН, ПГИ "Карл Маркс" - главен вход вдясно, ул. "Елица" №001
213100016
ГР.СМОЛЯН, Общински информационен център /Младежки дом/,бул. "България" №005
213100017
ГР.СМОЛЯН, Общинска заседателна зала /западна фасада/, бул. "България" №012
213100018
ГР.СМОЛЯН, СУ "Отец Паисий", ул. "Полк. Дичо Петров" №001
213100019
ГР.СМОЛЯН, Обреден дом,( Ритуалната зала), бул. "България" №010
213100020
ГР.СМОЛЯН, ВСУ "Черноризец Храбър"зала 13, ул. "Перелик" №002
213100021
ГР.СМОЛЯН, Център за обучение ППТИ, фоайе 1 ет., ул.Шипка №7
213100022
ГР.СМОЛЯН, Детска градина "Родопчанче" ул. "Митко Палаузов" №001
213100023
ГР.СМОЛЯН, Клуб - Кетевска махала, ул. "Шипка" №022
213100024
ГР.СМОЛЯН, ОУ "Проф. д-р Асен Златаров", ул. "Тунджа" №018
213100025
ГР.СМОЛЯН, Снек-бар "РОБИ", ул. "Изворна" №013
213100026
ГР.СМОЛЯН, Магазин за ядки в Хотел "Крис", 1 ет., ул. "Родопи" №102
213100027
ГР.СМОЛЯН, Читалище "Орфееви гори - 1870", ул. "Гимназиална" №001
213100028
ГР.СМОЛЯН, Българо-германски център за проф. обучение, ул. "К. Аврамиков" №31
213100029
ГР.СМОЛЯН, Читалище "Кирил Маджаров - 1866", ул. Медникарска" №001
213100030
ГР.СМОЛЯН, ОУ "Стою Шишков" Ресурсен кабинет №1, ет.1, ул. "Кирил Маджаров" №007
213100031
ГР.СМОЛЯН, ОУ "Стою Шишков" Ресурсен кабинет №3, ет.1, ул. "Кирил Маджаров" №007
213100032
ГР.СМОЛЯН, Стол на СПГТС "Никола Й. Вапцаров", ул. Братан Шукеров" №005
213100033
ГР.СМОЛЯН, СПГТС "Никола Й. Вапцаров",ресурсен център, ул. Братан Шукеров" №019
213100034
ГР.СМОЛЯН, Ученическо общежитие - ж.к. "Петровица", ул. Братан Шукеров" №025
213100035
ГР.СМОЛЯН, Заведение в квартала, ул. "Цар Симеон" №035
213100036
ГР.СМОЛЯН, Детска градина "Веселушко", 2-ра група, ул. "Д-р Петър Берон" №008
213100037
ГР.СМОЛЯН, ЦПЛР-УО "В. Димитров"- бивш стол, ул."Полк. Дичо Петров" №30
213100038
ГР.СМОЛЯН, Ученическо общежитие - ЖК Петровица, ул. " Бр. Шукеров" №25
213100039
ГР.СМОЛЯН, ПГИ "Карл Маркс" (главен вход вляво), ул. "Елица" №001
213100040
ГР.СМОЛЯН, Клуб на пенсионера, бул. "България" №37
213100041
С.ВЛАХОВО, Клуб
213100042
С.ДУНЕВО, Кметство (сградата на ГД ПБЗН - МВР София)
213100043
С.ЛЕВОЧЕВО, Бившето училище - столовата, 1 етаж
213100044
С.БОСТИНА, Библиотека на Читалище "Просвета - 1946"
213100045
С.СОКОЛОВЦИ, Бившето училище
213100046
С.МОМЧИЛОВЦИ, Читалище "Светлина - 1925", 1 ет.,Тур. информ. център, ул. "Елица" №7
213100047
С.МОМЧИЛОВЦИ, Кметството, ул. "Елица" №005
213100048
С.КУТЕЛА, Читалище "Зора - 1956"
213100049
С.ВИЕВО, Читалище "Искра-1957"
213100050
С.СЛАВЕЙНО, Читалище "Съгласие - 1883"
213100051
С.ПЕТКОВО, Клуб на хора с увреждания
213100052
С.БЕЛЕВ ДОЛ, Читалище "Светлина-1982"
213100053
С.КАТРАНИЦА, Бившето училище
213100054
С.ТИКАЛЕ, Читалище "Светлина-1958" - Клуб
213100055
С.ГРАДЪТ, Кметството
213100056
С.РЕКА, Кметството
213100057
С.СЕЛИЩЕ, Общинска административна сграда
213100058
С.ТРЕБИЩЕ, Кметството
213100059
С.ТЪРЪН, Кметството
213100060
С.ЕЛЕНСКА, Клуб
213100061
С.ПОДВИС, Читалище "Момчил юнак-1997" - Клуб
213100062
С.ЛЪКА, Кметството
213100063
С.СТРАЖА, Кметството
213100064
С.ОРЕШЕЦ, Читалище "Светлина"
213100065
Читалище "Момчил юнак"-1997 - ритуална зала
213100066
С.ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВО, Клуб на РВК "Орфей" - Смолян
213100068
С.ЧОКМАНОВО, Читалище "Христо Ботев - 1892"
213100069
С.СМИЛЯН, Читалище "Асен Златаров - 1927", ул. "Бреза " №18
213100070
С.СМИЛЯН, Детска градина " Дъга"( бившата "В. Пеева"), ул "Девети сптември" №20
213100071
С.ВЪЛЧАН, Общинска административна сграда
213100072
С.ЧЕПЛЕТЕН, Читалище "Устрем"
213100073
С.КОШНИЦА, Читалище "Братан Шукеров-1959"
213100074
С.ГОРОВО, Бивша общинска административна сграда, собственост на Бистра Асенова
213100075
С.БУКАЦИТЕ, Общинска административна сграда
213100076
С.СИВИНО, Читалище "Иван Вазов- 1948"
213100077
С.ГОРНА АРДА, Читалище "Бащино огнище"
213100078
С.АРДА, Читалище "Извор-1920"
213100079
С.БОРИКОВО, Общинска административна сграда
213100080
С.МОГИЛИЦА, Читалище "България-1937"
213100081
С.БУКАТА, Читалище "Никола Йонков Вапцаров"
213100082
С.КРЕМЕНЕ, Хранителен магазин на РВК "Орфей" - Смолян
213100083
С.ТУРЯН, Общинска административна сграда
213100084
С.МУГЛА, Кметството
213100085
С.ГЕЛА, Читалище "Съзнание-1929"
213100086
С.СОЛИЩА, Читалище "Наука"
213100087
С.ШИРОКА ЛЪКА, Читалище "Екзарх Стефан I-1872" - зала, ул. " Кап. Петко войвода" №026
213100088
С.СТОЙКИТЕ, Кметството

Секция №

ОИК 2131 Смолян