На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2423 Опан

242300001
С.ОПАН, зала №1 на общинската администрация
242300002
С.БАЩИНО, кметството
242300003
С.БЯЛ ИЗВОР, клуб в кметството
242300004
С.БЯЛО ПОЛЕ, читалище
242300005
С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, читалище
242300006
С.ВЕНЕЦ, читалище
242300007
С.КНЯЖЕВСКО, кметството
242300008
С.КРАВИНО, кметството
242300009
С.ПЪСТРЕН, читалище
242300010
С.СРЕДЕЦ, читалище
242300011
С.СТОЛЕТОВО, здравна служба
242300012
С.ТРАКИЯ, читалище
242300013
С.ЯСТРЕБОВО, клуб на читалището

Секция №

ОИК 2423 Опан