На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2345 Сливница

234500001
С.ГУРГУЛЯТ, КМЕТСТВОТО на с. Гургулят
234500002
С.ГЪЛЪБОВЦИ, КМЕТСТВОТО на с. Гълъбовци
234500003
ГР.СЛИВНИЦА, ул."Васил Априлов" №15, детската градина в Горна махала
234500004
ГР.СЛИВНИЦА, СУ "Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ",ул."Елин Пелин" №1
234500005
ГР.СЛИВНИЦА, ПГТ"Н.Й.ВАПЦАРОВ", ул."Кирил и Методий" №4
234500006
ГР.СЛИВНИЦА, НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "Св.Св.Кирил и Методий", ул."Чавдар войвода" №10
234500007
ГР.СЛИВНИЦА, ЧИТАЛИЩЕ "СЪЗНАНИЕ", пл."Съединение" №3
234500008
ГР.СЛИВНИЦА, СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, пл."Съединение" №1, ет.1
234500009
ГР.СЛИВНИЦА, Завод за хладилна мебел, ул."Гео Милев" №7
234500010
ГР.СЛИВНИЦА, НУ "Сотир Димитров", ул."Хан Аспарух" №43
234500011
ГР.СЛИВНИЦА, РПК "ЕДИНСТВО", ул."Иван Вазов" №40
234500012
С.АЛДОМИРОВЦИ, КМЕТСТВОТО-I ЕТАЖ
234500013
С.АЛДОМИРОВЦИ, КМЕТСТВОТО-II ЕТАЖ
234500014
С.РАДУЛОВЦИ, КМЕТСТВОТО
234500015
С.БЪРЛОЖНИЦА, КМЕТСТВОТО
234500016
С.ИЗВОР, КМЕТСТВОТО на с. Извор
234500017
С.ДРАГОТИНЦИ, КМЕТСТВОТО на с. Драготинци

Секция №

ОИК 2345 Сливница