На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1102 Априлци

110200001
ГР.АПРИЛЦИ, пл Априлско въстани №5 - читалище
110200002
ГР.АПРИЛЦИ, ул Цанко Дюстабанов №12 - читалище
110200003
ГР.АПРИЛЦИ, ул Ботев връх №49 - читалище
110200004
ГР.АПРИЛЦИ, пл Марин Сяров №1 - читалище
110200005
С.СКАНДАЛОТО, ул Главна №33 - бивш магазин
110200006
с.ВЕЛЧЕВО, ул Христо Ботев №59 - читалище
110200007
С.ДРАШКОВА ПОЛЯНА, ул Христо Ботев №75 - кметство

Секция №

ОИК 1102 Априлци