На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0729 Севлиево

072900001
ГР.СЕВЛИЕВО, ул."Гочо Москов" №48, Клуб на пенсионера
072900002
ГР.СЕВЛИЕВО, ул."Проф.д-р А.Златаров" №14, I ОУ "Христо Ботев", I етаж
072900003
ГР.СЕВЛИЕВО, ул."Проф.д-р А.Златаров" №14, I ОУ "Христо Ботев", I етаж
072900004
ГР.СЕВЛИЕВО, ул."Проф.д-р А.Златаров" №14, I ОУ "Христо Ботев", I етаж
072900005
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Св.Княз Борис І" №20, Дом на културата "Мара Белчева", фоайе
072900006
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Св.Княз Борис І" №20, Дом на културата "Мара Белчева", фоайе
072900007
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Светлина" №40, Център по превенция
072900008
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Светлина" №40, Център по превенция
072900009
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Иван К. Устабашиев" №12, Домашен социален патронаж
072900010
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Уилиам Гладстон" №22, СУ "Васил Левски"
072900011
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Стефан Пешев" №149, ПГ "Марин Попов"
072900012
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Стефан Пешев" №149, ПГ "Марин Попов"
072900013
ГР.СЕВЛИЕВО, ул."Св.св. Кирил и Методий" №6 (бивше НУ "Св.Св. Кирил и Методий")
072900014
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" №16, Клуб на инвалида
072900015
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Уилиам Гладстон" №22, СУ "Васил Левски" - I-ви етаж
072900016
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Росица" №16, ІІ ОУ "Стефан Пешев" - I-ви етаж
072900017
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Ненко Илиев" №3, ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
072900018
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Ненко Илиев" №3, ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
072900019
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Ненко Илиев" №3, ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
072900020
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Стара планина" №92, детска градина "Пролет"
072900021
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Росица" №16, ІІ ОУ "Стефан Пешев" - I-ви етаж
072900022
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Опълченска" №32, блок "Слънчев дом", Клуб на пенсионера
072900023
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Стара планина" №92, детска градина "Пролет"
072900024
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Росица" №16, II ОУ "Стефан Пешев" - I-ви етаж
072900025
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Мара Гидик" №17, бивше Абаджийско училище
072900026
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Мара Гидик" №17, бивше Абаджийско училище
072900027
ГР.СЕВЛИЕВО, ул. "Росица" №16, II ОУ "Стефан Пешев" - I-ви етаж
072900028
ГР.СЕВЛИЕВО, ул."Дядо Фильо Радев" №9,детска градина "Пролет" база 1 (до пожарната)
072900029
ГР.СЕВЛИЕВО, ж.к. "Митко Палаузов" блок №27, Клуб на пенсионера
072900030
ГР.СЕВЛИЕВО, ул."Дядо Фильо Радев" №9,детска градина "Пролет" база 1 (до пожарната)
072900031
С.АГАТОВО, ул."Първи май" №16, Клуб на инвалида (сградата на Здравна служба)
072900032
С.БАТОШЕВО, Клуб на пенсионера
072900033
С.БЕРИЕВО, пл. "Бериево" №22, Клуб на пенсионера
072900034
С.БОГАТОВО, ул."Грозьо Стоянов" №1, НЧ "Отец Паисий - 1922" (малък салон)
072900035
С.БУРЯ, пл."Стефка Цонева" №1, Ритуална зала на кметството
072900036
С.ГРАДИЩЕ, ул."Цоньо Александров" №13, НЧ "Просвета - 1928" (малък салон)
072900037
С.ГОРНА РОСИЦА, ул. "Иван Гичев" №57, Клуб на пенсионера
072900038
С.ГРАДНИЦА, ул. "Алеко Константинов" №1, ОУ "Св.св. Кирил и Методий"
072900039
С.ГРАДНИЦА, ул. "Алеко Константинов" №1, ОУ "Св.св. Кирил и Методий"
072900040
С.ДАМЯНОВО, ул. "Никола Вапцаров" №7, Клуб на пенсионера
072900041
С.ДОБРОМИРКА, ул. "Витоша" №40, НЧ "Пеньо Пенев - 1895"
072900042
С.ДУШЕВО, пл."Христо Ботев " №1, салона на Кметството
072900043
С.ДУШЕВО, пл."Христо Ботев " №1, Клуб на пенсионера
072900044
С.ИДИЛЕВО, Клуб на пенсионера
072900045
С.КОРМЯНСКО, ул."Втора" №10, Ритуална зала
072900046
С.КРАМОЛИН, ул."Еделвайс" №1, салон на Кметството
072900047
С.КРУШЕВО, ул."Балванска битка" №2, Клуб на пенсионера
072900048
С.КРЪВЕНИК, Сградата на кметството, салон II етаж
072900049
С.ЛОВНИДОЛ, пл."Иван Кунчев" №7, Клуб на пенсионера
072900050
С.МЛАДЕН, ул."Първа" №21, Клуб на пенсионера
072900051
С.МЛЕЧЕВО, ул."Георги Димитров" №62, бивш магазин на ПК"Солидарност"
072900052
С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ, ул."Акация" №1, НЧ "Искра - 1909" (салон на читалището)
072900053
С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ, ул."Свобода" №34, ОУ"Св.св.Кирил и Методий" I етаж
072900054
С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ, ул."Свобода" №34, ОУ"Св.св.Кирил и Методий" I етаж
072900055
С.РЯХОВЦИТЕ, пл."Девети септември" №2, НЧ "Пробуда-1907" I етаж, ритуална зала
072900056
С.РЯХОВЦИТЕ, пл."Девети септември" №1, сграда на кметството (Клуб на пенсионера)
072900057
С.СЕЛИЩЕ, сграда на бивше Кметство
072900058
С.СТОКИТЕ, Клуб на пенсионера
072900059
С.СТОЛЪТ, ул."Стара планина" №26, салона на кметството
072900060
С.СЕННИК, ул."Марин Попов" №55, Клуб на пенсионера
072900061
С.ТЪРХОВО, ул."Четвърта" №2А, сграда на кметството - I етаж
072900062
С.ТАБАШКА, Сграда на бившето Кметство
072900063
С.ТУМБАЛОВО, Магазин хранителни стоки
072900064
С.УГОРЕЛЕЦ, Клуб на с.Угорелец
072900065
С.ХИРЕВО, ул."Ела" №1, Клуб на пенсионера
072900066
С.ШУМАТА, ул."Стара планина" №47, ОУ "Васил Левски" - I етаж

Секция №

ОИК 0729 Севлиево