На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0628 Мизия

062800001
ГР.МИЗИЯ, ул. "Петър Атанасов" №26 - ПГ " Васил Левски"
062800002
ГР.МИЗИЯ, ул."Георги Димитров" №18А - Читалище"Просвета 1915", малък салон
062800003
ГР.МИЗИЯ, ул."Цанко Церковски" №27 - ОУ "Цанко Церковски"
062800004
ГР.МИЗИЯ, ул."9-ти септември" №2а - ДГ "Незабравка"
062800005
С.САРАЕВО, ул."Христо Ботев" №42 - Спирка
062800006
С.ВОЙВОДОВО, ул."Христо Ботев" №19 - Дневен център за деца
062800007
С.КРУШОВИЦА, ул."Минко Костадинов" №69 - ДГ "Незабравка"
062800008
С.КРУШОВИЦА, ул."Васил Воденичарски" №10- Център за хора с увреждания
062800009
С.СОФРОНИЕВО, ул."Георги Димитров" №10 - Сграда на бивше ОСС
062800010
С.СОФРОНИЕВО, ул."Георги Димитров" №10А - Сграда на бивше ОСС
062800011
С.ЛИПНИЦА, ул."Георги Димитров" №17- Читалище "Отец Паисий-1927"

Секция №

ОИК 0628 Мизия