На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1516 Левски

151600001
ГР.ЛЕВСКИ, ул. "Ал. Стамболийски" №14А, ОДЗ "Слънце"
151600002
ГР.ЛЕВСКИ, ул. "Иван Вазов" №2, СОУ "Крум Попов"
151600003
ГР.ЛЕВСКИ, ул. "Иван Вазов" №2, СОУ "Крум Попов"
151600004
ГР.ЛЕВСКИ, ул. "В. Априлов" №50, ОУ "Максим Горки"
151600005
ГР.ЛЕВСКИ, кв.141 - парцел №1, Клуб
151600006
ГР.ЛЕВСКИ, ул. "Отец Паисий" №10, ЦНСТ
151600007
ГР.ЛЕВСКИ, ул. "Отец Паисий" №10, ЦНСТ
151600008
ГР.ЛЕВСКИ, ул. "Христо Ботев" №45Б, ЦСРИ
151600009
ГР.ЛЕВСКИ, ул. "Райко Даскалов" №42А, Клуб
151600010
ГР.ЛЕВСКИ, ул. "Антим I" №11, ОДЗ "Локомотив"
151600011
ГР.ЛЕВСКИ, бул. "България" №43, Клуб на пенсионера
151600012
ГР.ЛЕВСКИ, ул. "Малчика" №14, Дневен център за хора с увреждания
151600013
ГР.ЛЕВСКИ, ул. "Антим I" №11, ОДЗ "Локомотив"
151600015
С.АСЕНОВЦИ, ОУ "Христо Ботев"
151600016
С.АСЕНОВЦИ, ОУ "Христо Ботев"
151600017
С.АСПАРУХОВО, Клуб на пенсионера
151600018
С.БОЖУРЛУК, Читалище
151600019
С.БЪЛГАРЕНЕ, Кметството
151600020
С.ВАРАНА, Читалище
151600021
С.ГРАДИЩЕ, Клуб на пенсионера
151600022
С.ГРАДИЩЕ, Салон на ул. "Тараклъка" №2
151600023
С.ИЗГРЕВ, Читалище
151600024
С.КОЗАР БЕЛЕНЕ, ул. "Съединение" №32, Клуб на пенсионера
151600025
С.МАЛЧИКА, НЧ "Пробуда 1928"
151600026
С.МАЛЧИКА, ул. "В. Левски" №42, ДП "Ад. А. Малчика"
151600027
С.ОБНОВА, ул. "Борислав Атанасов" №54
151600028
С.ОБНОВА, ул. "Девети септември" №27
151600029
С.ОБНОВА, ОУ "Неофит Рилски"
151600030
С.СТЕЖЕРОВО, ул. "Люляк" №2
151600031
С.ТРЪНЧОВИЦА, Читалището

Секция №

ОИК 1516 Левски