На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1539 Кнежа

153900001
ГР.КНЕЖА, ул. "Опълченска" №84, ОУ "Васил Левски"
153900002
ГР.КНЕЖА, ул. "Опълченска" №84, ОУ "Васил Левски"
153900003
ГР.КНЕЖА, ул. "Опълченска" №84, ОУ "Васил Левски"
153900004
ГР.КНЕЖА, ул. "Христо Ботев" №20, НУ "Кнежица"
153900005
ГР.КНЕЖА, ул. "Христо Ботев" №20, НУ "Кнежица"
153900006
ГР.КНЕЖА, ул. "Христо Смирненски" №52, СУ "Неофит Рилски"
153900007
ГР.КНЕЖА, ул. "Христо Смирненски" №52, СУ "Неофит Рилски"
153900008
ГР.КНЕЖА, ул. "Марин Боев" №86А, Старата гимназия
153900009
ГР.КНЕЖА, ул. "Паисий Хилендарски" №26, ОУ "Отец Паисий"
153900010
ГР.КНЕЖА, ул. "Паисий Хилендарски" №26, ОУ "Отец Паисий"
153900011
ГР.КНЕЖА, ул. "Марин Боев" №48, НЧ "Борба 1896"
153900012
ГР.КНЕЖА, ул. "Никола Вапцаров" №2, НУ "Кнежица" ( сграда №2 )
153900013
ГР.КНЕЖА, ул. "Никола Вапцаров" №2, НУ "Кнежица" ( сграда №2 )
153900014
С.БРЕНИЦА, ул. "Христо Ботев" №12, ОУ "Христо Ботев"
153900015
С.БРЕНИЦА, ул. "Христо Ботев" №12, ОУ "Христо Ботев"
153900016
С.ЕНИЦА, ул."Ленин" №5, ОУ "Васил Левски"
153900017
С.ЛАЗАРОВО, ул. "Димитър Цанов" №2Б /ПРУ/

Секция №

ОИК 1539 Кнежа