На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2246 Столична

224601001
ГР.СОФИЯ, 6 ОУ, ул. "6-ти септември" №16
224601002
ГР.СОФИЯ, 6 ОУ, ул. "6-ти септември" №16
224601003
ГР.СОФИЯ, 6 ОУ, ул. "6-ти септември" №16
224601004
ГР.СОФИЯ, 127 СОУ- ул."Парчевич" №43
224601005
ГР.СОФИЯ, 127 СОУ- ул."Парчевич" №43
224601006
ГР.СОФИЯ, 127 СОУ- ул."Парчевич" №43
224601007
ГР.СОФИЯ, 127 СОУ- ул."Парчевич" №43
224601008
ГР.СОФИЯ, 9 ФЕГ, бул. "Патриарх Евтимий" №35
224601009
ГР.СОФИЯ, 6 ОУ, ул. "6-ти септември" №16
224601010
ГР.СОФИЯ, 9 ФЕГ, бул. "Патриарх Евтимий" №35
224601011
ГР.СОФИЯ, 7 СОУ, ул."Цар Шишман" №28
224601012
ГР.СОФИЯ, 9 ФЕГ, бул. "Патриарх Евтимий" №35
224601013
ГР.СОФИЯ, 9 ФЕГ, бул. "Патриарх Евтимий" №35
224601014
ГР.СОФИЯ, 9 ФЕГ, бул. "Патриарх Евтимий" №35
224601015
ГР.СОФИЯ, 9 ФЕГ, бул. "Патриарх Евтимий" №35
224601016
ГР.СОФИЯ, 9 ФЕГ, бул. "Патриарх Евтимий" №35
224601017
ГР.СОФИЯ, 9 ФЕГ, бул. "Патриарх Евтимий" №35
224601018
ГР.СОФИЯ, 9 ФЕГ, бул. "Патриарх Евтимий" №35
224601019
ГР.СОФИЯ, 9 ФЕГ, бул. "Патриарх Евтимий" №35
224601020
ГР.СОФИЯ, 7 СОУ, ул."Цар Шишман" №28
224601021
ГР.СОФИЯ, 133-то СОУ ул."Цар Шишман" №1
224601022
ГР.СОФИЯ, 133-то СОУ ул."Цар Шишман" №1
224601023
ГР.СОФИЯ, 133-то СОУ ул."Цар Шишман" №1
224601024
ГР.СОФИЯ, 133-то СОУ ул."Цар Шишман" №1
224601025
ГР.СОФИЯ, 6 ОУ, ул. "6-ти септември" №16
224601026
ГР.СОФИЯ, 7 СОУ, ул."Цар Шишман" №28
224601027
ГР.СОФИЯ, 7 СОУ, ул."Цар Шишман" №28
224601028
ГР.СОФИЯ, 7 СОУ, ул."Цар Шишман" №28
224601029
ГР.СОФИЯ, 7 СОУ, ул."Цар Шишман" №28
224601030
ГР.СОФИЯ, 7 СОУ, ул."Цар Шишман" №28
224601031
ГР.СОФИЯ, 38 СОУ, ул."Шипка" №40
224601032
ГР.СОФИЯ, 38 СОУ, ул."Шипка" №40
224601033
ГР.СОФИЯ, 38 СОУ, ул."Шипка" №40
224601034
ГР.СОФИЯ, 38 СОУ, ул."Шипка" №40
224601035
ГР.СОФИЯ, 12 СОУ - ул."Цар Иван Асен ІІ" №72
224601036
ГР.СОФИЯ, 12 СОУ - ул."Цар Иван Асен ІІ" №72
224601037
ГР.СОФИЯ, 12 СОУ - ул."Цар Иван Асен ІІ" №72
224601038
ГР.СОФИЯ, 12 СОУ - ул."Цар Иван Асен ІІ" №72
224601039
ГР.СОФИЯ, 12 СОУ - ул."Цар Иван Асен ІІ" №72
224601040
ГР.СОФИЯ, 12 СОУ - ул."Цар Иван Асен ІІ" №72
224601041
ГР.СОФИЯ, 12 СОУ - ул."Цар Иван Асен ІІ" №72
224601042
ГР.СОФИЯ, 12 СОУ - ул."Цар Иван Асен ІІ" №72
224601045
ГР.СОФИЯ, 7 СОУ, ул."Цар Шишман" №28
224602001
ГР.СОФИЯ, Първа частна математическа гимназия, бул. "Ген. Скобелев" №58
224602002
ГР.СОФИЯ, Първа частна математическа гимназия, бул. "Ген. Скобелев" №58
224602003
ГР.СОФИЯ, Първа частна математическа гимназия, бул. "Ген. Скобелев" №58
224602004
ГР.СОФИЯ, Медицински колеж " Йорданка Филаретова " ул. "Йорданка Филаретова" №3
224602005
ГР.СОФИЯ, Първа частна математическа гимназия, бул. "Ген. Скобелев" №58
224602006
ГР.СОФИЯ, Първа частна математическа гимназия, бул. "Ген. Скобелев" №58
224602007
ГР.СОФИЯ, Първа частна математическа гимназия, бул. "Ген. Скобелев" №58
224602008
ГР.СОФИЯ, Медицински колеж " Йорданка Филаретова " ул. "Йорданка Филаретова" №3
224602009
ГР.СОФИЯ, Медицински колеж " Йорданка Филаретова " ул. "Йорданка Филаретова" №3
224602010
ГР.СОФИЯ, Медицински колеж " Йорданка Филаретова " ул. "Йорданка Филаретова" №3
224602011
ГР.СОФИЯ, Медицински колеж " Йорданка Филаретова " ул. "Йорданка Филаретова" №3
224602012
ГР.СОФИЯ, 19 СОУ "Елин Пелин" ул. Яков Крайков №16
224602013
ГР.СОФИЯ, 19 СОУ "Елин Пелин" ул. Яков Крайков №16
224602014
ГР.СОФИЯ, 19 СОУ "Елин Пелин" ул. Яков Крайков №16
224602015
ГР.СОФИЯ, 19 СОУ "Елин Пелин" ул. Яков Крайков №16
224602016
ГР.СОФИЯ, 19 СОУ "Елин Пелин" ул. Яков Крайков №16
224602017
ГР.СОФИЯ, 19 СОУ "Елин Пелин" ул. Яков Крайков №16
224602018
ГР.СОФИЯ, Читалище "Средец" - "бул. Цар Борис ІІІ" №17
224602019
ГР.СОФИЯ, 51 СОУ "Елисавета Багряна" ул. "Софийски герой" №28
224602020
ГР.СОФИЯ, 51 СОУ "Елисавета Багряна" ул. "Софийски герой" №28
224602021
ГР.СОФИЯ, 51 СОУ "Елисавета Багряна" ул. "Софийски герой" №28
224602022
ГР.СОФИЯ, 51 СОУ "Елисавета Багряна" ул. "Софийски герой" №28
224602023
ГР.СОФИЯ, 51 СОУ "Елисавета Багряна" ул. "Софийски герой" №28
224602024
ГР.СОФИЯ, 51 СОУ "Елисавета Багряна" ул. "Софийски герой" №28
224602025
ГР.СОФИЯ, 51 СОУ "Елисавета Багряна" ул. "Софийски герой" №28
224602026
ГР.СОФИЯ, 51 СОУ "Елисавета Багряна" ул. "Софийски герой" №28
224602027
ГР.СОФИЯ, 51 СОУ "Елисавета Багряна" ул. "Софийски герой" №28
224602028
ГР.СОФИЯ, 51 СОУ "Елисавета Багряна" ул. "Софийски герой" №28
224602029
ГР.СОФИЯ, 51 СОУ "Елисавета Багряна" ул. "Софийски герой" №28
224602030
ГР.СОФИЯ, 36 СОУ "Максим Горки " ул. "Пирински проход" №35
224602031
ГР.СОФИЯ, 36 СОУ "Максим Горки " ул. "Пирински проход" №35
224602032
ГР.СОФИЯ, 36 СОУ "Максим Горки " ул. "Пирински проход" №35
224602033
ГР.СОФИЯ, 51 СОУ "Елисавета Багряна" ул. "Софийски герой" №28
224602034
ГР.СОФИЯ, 51 СОУ "Елисавета Багряна" ул. "Софийски герой" №28
224602035
ГР.СОФИЯ, 34 ОУ "Стою Шишков" ул. "Родопски извор" №43
224602036
ГР.СОФИЯ, 34 ОУ "Стою Шишков" ул. "Родопски извор" №43
224602037
ГР.СОФИЯ, 34 ОУ "Стою Шишков" ул. "Родопски извор" №43
224602038
ГР.СОФИЯ, Читалище "Средец" - "бул. Цар Борис ІІІ" №17
224602039
ГР.СОФИЯ, 19 СОУ "Елин Пелин" ул. Яков Крайков №16
224602040
ГР.СОФИЯ, 51 СОУ "Елисавета Багряна" ул. "Софийски герой" №28
224602041
ГР.СОФИЯ, 51 СОУ "Елисавета Багряна" ул. "Софийски герой" №28
224602042
ГР.СОФИЯ, 51 СОУ "Елисавета Багряна" ул. "Софийски герой" №28
224602043
ГР.СОФИЯ, 25 ОУ " д-р Петър Берон" ул. "Балканджи Йово" №22
224602044
ГР.СОФИЯ, 25 ОУ " д-р Петър Берон" ул. "Балканджи Йово" №22
224602045
ГР.СОФИЯ, 25 ОУ " д-р Петър Берон" ул. "Балканджи Йово" №22
224602046
ГР.СОФИЯ, 25 ОУ " д-р Петър Берон" ул. "Балканджи Йово" №22
224602047
ГР.СОФИЯ, 25 ОУ " д-р Петър Берон" ул. "Балканджи Йово" №22
224602048
ГР.СОФИЯ, 25 ОУ " д-р Петър Берон" ул. "Балканджи Йово" №22
224602049
ГР.СОФИЯ, 25 ОУ " д-р Петър Берон" ул. "Балканджи Йово" №22
224602050
ГР.СОФИЯ, 25 ОУ " д-р Петър Берон" ул. "Балканджи Йово" №22
224602051
ГР.СОФИЯ, 132 СОУ "Ваня Войнова" бул. Цар Борис ІІІ" №128
224602052
ГР.СОФИЯ, 132 СОУ "Ваня Войнова" бул. Цар Борис ІІІ" №128
224602053
ГР.СОФИЯ, 132 СОУ "Ваня Войнова" бул. Цар Борис ІІІ" №128
224602054
ГР.СОФИЯ, 132 СОУ "Ваня Войнова" бул. Цар Борис ІІІ" №128
224602055
ГР.СОФИЯ, 142 ОУ "Веселин Ханчев" ул. "Пчела" №21
224602056
ГР.СОФИЯ, 142 ОУ "Веселин Ханчев" ул. "Пчела" №21
224602057
ГР.СОФИЯ, 142 ОУ "Веселин Ханчев" ул. "Пчела" №21
224602058
ГР.СОФИЯ, 142 ОУ "Веселин Ханчев" ул. "Пчела" №21
224602059
ГР.СОФИЯ, 142 ОУ "Веселин Ханчев" ул. "Пчела" №21
224602060
ГР.СОФИЯ, 142 ОУ "Веселин Ханчев" ул. "Пчела" №21
224602061
ГР.СОФИЯ, 142 ОУ "Веселин Ханчев" ул. "Пчела" №21
224602062
ГР.СОФИЯ, 142 ОУ "Веселин Ханчев" ул. "Пчела" №21
224602063
ГР.СОФИЯ, 142 ОУ "Веселин Ханчев" ул. "Пчела" №21
224602064
ГР.СОФИЯ, 142 ОУ "Веселин Ханчев" ул. "Пчела" №21
224602065
ГР.СОФИЯ, 36 СОУ "Максим Горки " ул. "Пирински проход" №35
224602066
ГР.СОФИЯ, 36 СОУ "Максим Горки " ул. "Пирински проход" №35
224602067
ГР.СОФИЯ, 36 СОУ "Максим Горки " ул. "Пирински проход" №35
224602068
ГР.СОФИЯ, 36 СОУ "Максим Горки " ул. "Пирински проход" №35
224602069
ГР.СОФИЯ, 36 СОУ "Максим Горки " ул. "Пирински проход" №35
224602070
ГР.СОФИЯ, 34 ОУ "Стою Шишков" ул. "Родопски извор" №43
224602071
ГР.СОФИЯ, 34 ОУ "Стою Шишков" ул. "Родопски извор" №43
224602072
ГР.СОФИЯ, 34 ОУ "Стою Шишков" ул. "Родопски извор" №43
224602073
ГР.СОФИЯ, 34 ОУ "Стою Шишков" ул. "Родопски извор" №43
224602074
ГР.СОФИЯ, 36 СОУ "Максим Горки " ул. "Пирински проход" №35
224602075
ГР.СОФИЯ, 36 СОУ "Максим Горки " ул. "Пирински проход" №35
224602076
ГР.СОФИЯ, 34 ОУ "Стою Шишков" ул. "Родопски извор" №43
224602077
ГР.СОФИЯ, 34 ОУ "Стою Шишков" ул. "Родопски извор" №43
224602078
ГР.СОФИЯ, 34 ОУ "Стою Шишков" ул. "Родопски извор" №43
224602079
ГР.СОФИЯ, 34 ОУ "Стою Шишков" ул. "Родопски извор" №43
224602080
ГР.СОФИЯ, 34 ОУ "Стою Шишков" ул. "Родопски извор" №43
224602081
ГР.СОФИЯ, 34 ОУ "Стою Шишков" ул. "Родопски извор" №43
224602082
ГР.СОФИЯ, 34 ОУ "Стою Шишков" ул. "Родопски извор" №43
224602083
ГР.СОФИЯ, 34 ОУ "Стою Шишков" ул. "Родопски извор" №43
224602084
ГР.СОФИЯ, 36 СОУ "Максим Горки " ул. "Пирински проход" №35
224602085
ГР.СОФИЯ, 19 СОУ "Елин Пелин" ул. Яков Крайков №16
224602086
ГР.СОФИЯ, 51 СОУ "Елисавета Багряна" ул. "Софийски герой" №28
224602087
ГР.СОФИЯ, 51 СОУ "Елисавета Багряна" ул. "Софийски герой" №28
224602088
ГР.СОФИЯ, 25 ОУ " д-р Петър Берон" ул. "Балканджи Йово" №22
224602089
ГР.СОФИЯ, 25 ОУ " д-р Петър Берон" ул. "Балканджи Йово" №22
224602090
ГР.СОФИЯ, 36 СОУ "Максим Горки " ул. "Пирински проход" №35
224602091
ГР.СОФИЯ, 34 ОУ "Стою Шишков" ул. "Родопски извор" №43
224602092
ГР.СОФИЯ, 34 ОУ "Стою Шишков" ул. "Родопски извор" №43
224603001
ГР.СОФИЯ, 91 НЕГ-ул."Позитано" №26
224603002
ГР.СОФИЯ, 91 НЕГ-ул."Позитано" №26
224603003
ГР.СОФИЯ, 91 НЕГ-ул."Позитано" №26
224603004
ГР.СОФИЯ, 32 СОУ- бул."Христо Ботев" №63
224603006
ГР.СОФИЯ, 91 НЕГ-ул."Позитано" №26
224603007
ГР.СОФИЯ, 91 НЕГ-ул."Позитано" №26
224603008
ГР.СОФИЯ, 32 СОУ- бул."Христо Ботев" №63
224603009
ГР.СОФИЯ, 30 СОУ бул, "Ал. Стамболийски" №125
224603011
ГР.СОФИЯ, 18 СОУ-ул."Пиротска" №68
224603012
ГР.СОФИЯ, 32 СОУ- бул."Христо Ботев" №63
224603013
ГР.СОФИЯ, 32 СОУ- бул."Христо Ботев" №63
224603014
ГР.СОФИЯ, 32 СОУ- бул."Христо Ботев" №63
224603016
ГР.СОФИЯ, 46 ОУ- бул."Христо Ботев" №109
224603017
ГР.СОФИЯ, 46 ОУ- бул."Христо Ботев" №109
224603018
ГР.СОФИЯ, 46 ОУ- бул."Христо Ботев" №109
224603020
ГР.СОФИЯ, 46 ОУ- бул."Христо Ботев" №109
224603021
ГР.СОФИЯ, 46 ОУ- бул."Христо Ботев" №109
224603022
ГР.СОФИЯ, 46 ОУ- бул."Христо Ботев" №109
224603024
ГР.СОФИЯ, 18 СОУ-ул."Пиротска" №68
224603025
ГР.СОФИЯ, 18 СОУ-ул."Пиротска" №68
224603026
ГР.СОФИЯ, 134 СУ-ул."Пиротска" №78
224603027
ГР.СОФИЯ, 134 СУ-ул."Пиротска" №78
224603028
ГР.СОФИЯ, 134 СУ-ул."Пиротска" №78
224603031
ГР.СОФИЯ, 30 СОУ бул, "Ал. Стамболийски" №125
224603032
ГР.СОФИЯ, 134 СУ-ул."Пиротска" №78
224603034
ГР.СОФИЯ, 30 СОУ бул, "Ал. Стамболийски" №125
224603035
ГР.СОФИЯ, 30 СОУ бул, "Ал. Стамболийски" №125
224603036
ГР.СОФИЯ, 30 СОУ бул, "Ал. Стамболийски" №125
224603037
ГР.СОФИЯ, 30 СОУ бул, "Ал. Стамболийски" №125
224603038
ГР.СОФИЯ, 30 СОУ бул, "Ал. Стамболийски" №125
224603039
ГР.СОФИЯ, 30 СОУ бул, "Ал. Стамболийски" №125
224603040
ГР.СОФИЯ, 30 СОУ бул, "Ал. Стамболийски" №125
224603041
ГР.СОФИЯ, 30 СОУ бул, "Ал. Стамболийски" №125
224603042
ГР.СОФИЯ, 30 СОУ бул, "Ал. Стамболийски" №125
224603043
ГР.СОФИЯ, 134 СУ-ул."Пиротска" №78
224603044
ГР.СОФИЯ, 134 СУ-ул."Пиротска" №78
224603045
ГР.СОФИЯ, 18 СОУ-ул."Пиротска" №68
224603046
ГР.СОФИЯ, 18 СОУ-ул."Пиротска" №68
224603047
ГР.СОФИЯ, 18 СОУ-ул."Пиротска" №68
224603048
ГР.СОФИЯ, 136 ОУ- ул."Димитър Петков" №116
224603050
ГР.СОФИЯ, 136 ОУ- ул."Димитър Петков" №116
224603052
ГР.СОФИЯ, 136 ОУ- ул."Димитър Петков" №116
224603053
ГР.СОФИЯ, 136 ОУ- ул."Димитър Петков" №116
224603054
ГР.СОФИЯ, 136 ОУ- ул."Димитър Петков" №116
224603055
ГР.СОФИЯ, 136 ОУ- ул."Димитър Петков" №116
224603056
ГР.СОФИЯ, 67 ОУ- ул."Гюешево" №63
224603057
ГР.СОФИЯ, 67 ОУ- ул."Гюешево" №63
224603058
ГР.СОФИЯ, 67 ОУ- ул."Гюешево" №63
224603059
ГР.СОФИЯ, 67 ОУ- ул."Гюешево" №63
224603060
ГР.СОФИЯ, 67 ОУ- ул."Гюешево" №63
224603061
ГР.СОФИЯ, 67 ОУ- ул."Гюешево" №63
224603062
ГР.СОФИЯ, 67 ОУ- ул."Гюешево" №63
224603063
ГР.СОФИЯ, 67 ОУ- ул."Гюешево" №63
224603064
ГР.СОФИЯ, 18 СОУ-ул."Пиротска" №68
224604001
ГР.СОФИЯ, 1 СОУ, ул."Стара планина" 11
224604002
ГР.СОФИЯ, 1 СОУ, ул."Стара планина" 11
224604003
ГР.СОФИЯ, 1 СОУ, ул."Стара планина" 11
224604004
ГР.СОФИЯ, 1 СОУ, ул."Стара планина" 11
224604005
ГР.СОФИЯ, 1 СОУ, ул."Стара планина" 11
224604006
ГР.СОФИЯ, 1 СОУ, ул."Стара планина" 11
224604007
ГР.СОФИЯ, СПГТ, бул."Сливница"182
224604008
ГР.СОФИЯ, СПГТ, бул."Сливница"182
224604009
ГР.СОФИЯ, СПГТ, бул."Сливница"182
224604010
ГР.СОФИЯ, СПГТ, бул."Сливница"182
224604011
ГР.СОФИЯ, СПГТ, бул."Сливница"182
224604012
ГР.СОФИЯ, СПГТ, бул."Сливница"182
224604013
ГР.СОФИЯ, СПГТ, бул."Сливница"182
224604014
ГР.СОФИЯ, СМГ "Паисий Хилендарски", ул. "Искър" 61
224604015
ГР.СОФИЯ, СМГ "Паисий Хилендарски", ул. "Искър" 61
224604016
ГР.СОФИЯ, СМГ "Паисий Хилендарски", ул. "Искър" 61
224604017
ГР.СОФИЯ, СМГ "Паисий Хилендарски", ул. "Искър" 61
224604018
ГР.СОФИЯ, СМГ "Паисий Хилендарски", ул. "Искър" 61
224604019
ГР.СОФИЯ, СМГ "Паисий Хилендарски", ул. "Искър" 61
224604020
ГР.СОФИЯ, ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров", ул. "Стара планина" 13
224604021
ГР.СОФИЯ, ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров", ул. "Стара планина" 13
224604022
ГР.СОФИЯ, ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров", ул. "Стара планина" 13
224604023
ГР.СОФИЯ, ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров", ул. "Стара планина" 13
224604024
ГР.СОФИЯ, ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров", ул. "Стара планина" 13
224604025
ГР.СОФИЯ, 112 ОУ "Стоян Заимов", бул. "Княз Ал. Дондуков-Корсаков" 60
224604026
ГР.СОФИЯ, 112 ОУ "Стоян Заимов", бул. "Княз Ал. Дондуков-Корсаков" 60
224604027
ГР.СОФИЯ, 112 ОУ "Стоян Заимов", бул. "Княз Ал. Дондуков-Корсаков" 60
224604028
ГР.СОФИЯ, 112 ОУ "Стоян Заимов", бул. "Княз Ал. Дондуков-Корсаков" 60
224604029
ГР.СОФИЯ, 112 ОУ "Стоян Заимов", бул. "Княз Ал. Дондуков-Корсаков" 60
224604030
ГР.СОФИЯ, 112 ОУ "Стоян Заимов", бул. "Княз Ал. Дондуков-Корсаков" 60
224604031
ГР.СОФИЯ, Национално музикално училище "Л. Пипков", ул. "Оборище" 17
224604032
ГР.СОФИЯ, Национално музикално училище "Л. Пипков", ул. "Оборище" 17
224604033
ГР.СОФИЯ, Национално музикално училище "Л. Пипков", ул. "Оборище" 17
224604034
ГР.СОФИЯ, Национално музикално училище "Л. Пипков", ул. "Оборище" 17
224604035
ГР.СОФИЯ, Национално музикално училище "Л. Пипков", ул. "Оборище" 17
224604036
ГР.СОФИЯ, НМА "Проф. П. Владигеров, бул." Христо и Евлоги Георгиеви" №94
224604037
ГР.СОФИЯ, НМА "Проф. П. Владигеров, бул." Христо и Евлоги Георгиеви" №94
224604038
ГР.СОФИЯ, НМА "Проф. П. Владигеров, бул." Христо и Евлоги Георгиеви" №94
224604039
ГР.СОФИЯ, НМА "Проф. П. Владигеров, бул." Христо и Евлоги Георгиеви" №94
224604040
ГР.СОФИЯ, НМА "Проф. П. Владигеров, бул." Христо и Евлоги Георгиеви" №94
224604041
ГР.СОФИЯ, НМА "Проф. П. Владигеров, бул." Христо и Евлоги Георгиеви" №94
224604042
ГР.СОФИЯ, НМА "Проф. П. Владигеров, бул." Христо и Евлоги Георгиеви" №94
224604043
ГР.СОФИЯ, 129 ОУ "Антим I ", ул. "Султан Тепе" 1
224604044
ГР.СОФИЯ, 129 ОУ "Антим I ", ул. "Султан Тепе" 1
224604045
ГР.СОФИЯ, 129 ОУ "Антим I ", ул. "Султан Тепе" 1
224604046
ГР.СОФИЯ, 129 ОУ "Антим I ", ул. "Султан Тепе" 1
224604047
ГР.СОФИЯ, 129 ОУ "Антим I ", ул. "Султан Тепе" 1
224604048
ГР.СОФИЯ, 129 ОУ "Антим I ", ул. "Султан Тепе" 1
224604049
ГР.СОФИЯ, 129 ОУ "Антим I ", ул. "Султан Тепе" 1
224604050
ГР.СОФИЯ, 129 ОУ "Антим I ", ул. "Султан Тепе" 1
224604051
ГР.СОФИЯ, 129 ОУ "Антим I ", ул. "Султан Тепе" 1
224604052
ГР.СОФИЯ, 129 ОУ "Антим I ", ул. "Султан Тепе" 1
224604053
ГР.СОФИЯ, 129 ОУ "Антим I ", ул. "Султан Тепе" 1
224604054
ГР.СОФИЯ, 129 ОУ "Антим I ", ул. "Султан Тепе" 1
224605001
ГР.СОФИЯ, 48 ОУ "Йосиф Ковачев"ул. "Клокотница", №21
224605002
ГР.СОФИЯ, 48 ОУ "Йосиф Ковачев"ул. "Клокотница", №21
224605003
ГР.СОФИЯ, 48 ОУ "Йосиф Ковачев"ул. "Клокотница", №21
224605004
ГР.СОФИЯ, 48 ОУ "Йосиф Ковачев"ул. "Клокотница", №21
224605005
ГР.СОФИЯ, 48 ОУ "Йосиф Ковачев"ул. "Клокотница", №21
224605006
ГР.СОФИЯ, 48 ОУ "Йосиф Ковачев"ул. "Клокотница", №21
224605007
ГР.СОФИЯ, 48 ОУ "Йосиф Ковачев"ул. "Клокотница", №21
224605008
ГР.СОФИЯ, Читалище "Цар Борис III - 1928" - ул. "Клокотница", №29
224605009
ГР.СОФИЯ, Читалище "Цар Борис III - 1928" - ул. "Клокотница", №29
224605010
ГР.СОФИЯ, 14 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" ул. "Ген. Чернаев", №8
224605011
ГР.СОФИЯ, 14 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" ул. "Ген. Чернаев", №8
224605012
ГР.СОФИЯ, 14 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" ул. "Ген. Чернаев", №8
224605013
ГР.СОФИЯ, 14 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" ул. "Ген. Чернаев", №8
224605014
ГР.СОФИЯ, 14 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" ул. "Ген. Чернаев", №8
224605015
ГР.СОФИЯ, 14 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" ул. "Ген. Чернаев", №8
224605016
ГР.СОФИЯ, 14 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" ул. "Ген. Чернаев", №8
224605017
ГР.СОФИЯ, 14 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" ул. "Ген. Чернаев", №8
224605018
ГР.СОФИЯ, 14 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" ул. "Ген. Чернаев", №8
224605019
ГР.СОФИЯ, 14 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" ул. "Ген. Чернаев", №8
224605020
ГР.СОФИЯ, 14 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" ул. "Ген. Чернаев", №8
224605021
ГР.СОФИЯ, 14 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" ул. "Ген. Чернаев", №8
224605022
ГР.СОФИЯ, 14 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" ул. "Ген. Чернаев", №8
224605023
ГР.СОФИЯ, 14 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" ул. "Ген. Чернаев", №8
224605024
ГР.СОФИЯ, 14 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" ул. "Ген. Чернаев", №8
224605025
ГР.СОФИЯ, 100 ОУ "Найден Геров" ул. "Иван Йосифов", №68
224605026
ГР.СОФИЯ, 100 ОУ "Найден Геров" ул. "Иван Йосифов", №68
224605027
ГР.СОФИЯ, 100 ОУ "Найден Геров" ул. "Иван Йосифов", №68
224605028
ГР.СОФИЯ, 100 ОУ "Найден Геров" ул. "Иван Йосифов", №68
224605029
ГР.СОФИЯ, 100 ОУ "Найден Геров" ул. "Иван Йосифов", №68
224605030
ГР.СОФИЯ, 100 ОУ "Найден Геров" ул. "Иван Йосифов", №68
224605031
ГР.СОФИЯ, 100 ОУ "Найден Геров" ул. "Иван Йосифов", №68
224605032
ГР.СОФИЯ, 100 ОУ "Найден Геров" ул. "Иван Йосифов", №68
224605033
ГР.СОФИЯ, 100 ОУ "Найден Геров" ул. "Иван Йосифов", №68
224605034
ГР.СОФИЯ, Учебен център на БДЖ, бул."Княгиня Мария-Луиза" №120А
224605035
ГР.СОФИЯ, Клуб ТЕЦ София бул. "История славянобългарска/202/" №6
224605036
ГР.СОФИЯ, Читалище "Искра" ул." Първа българска армия", №67
224605037
ГР.СОФИЯ, Читалище "Искра" ул." Първа българска армия", №67
224605038
ГР.СОФИЯ, Читалище "Искра" ул." Първа българска армия", №67
224605039
ГР.СОФИЯ, 58 ОУ "Сергей Румянцев" ул. "Железопътна", №65
224605040
ГР.СОФИЯ, 58 ОУ "Сергей Румянцев" ул. "Железопътна", №65
224605041
ГР.СОФИЯ, 58 ОУ "Сергей Румянцев" ул. "Железопътна", №65
224605042
ГР.СОФИЯ, 58 ОУ "Сергей Румянцев" ул. "Железопътна", №65
224605043
ГР.СОФИЯ, 58 ОУ "Сергей Румянцев" ул. "Железопътна", №65
224605044
ГР.СОФИЯ, 58 ОУ "Сергей Румянцев" ул. "Железопътна", №65
224605045
ГР.СОФИЯ, 58 ОУ "Сергей Румянцев" ул. "Железопътна", №65
224605046
ГР.СОФИЯ, 58 ОУ "Сергей Румянцев" ул. "Железопътна", №65
224605047
ГР.СОФИЯ, 58 ОУ "Сергей Румянцев" ул. "Железопътна", №65
224605048
ГР.СОФИЯ, 58 ОУ "Сергей Румянцев" ул. "Железопътна", №65
224605049
ГР.СОФИЯ, 58 ОУ "Сергей Румянцев" ул. "Железопътна", №65
224605050
ГР.СОФИЯ, 59 СОУ "Васил Левски" ул. "Кестен", №1
224605051
ГР.СОФИЯ, 59 СОУ "Васил Левски" ул. "Кестен", №1
224605052
ГР.СОФИЯ, 59 СОУ "Васил Левски" ул. "Кестен", №1
224605053
ГР.СОФИЯ, 59 СОУ "Васил Левски" ул. "Кестен", №1
224605054
ГР.СОФИЯ, 29 СОУ "Кузман Шапкарeв" ул." Георги С. Раковски", №20
224605055
ГР.СОФИЯ, 29 СОУ "Кузман Шапкарeв" ул." Георги С. Раковски", №20
224605056
ГР.СОФИЯ, 29 СОУ "Кузман Шапкарeв" ул." Георги С. Раковски", №20
224605057
ГР.СОФИЯ, 29 СОУ "Кузман Шапкарeв" ул." Георги С. Раковски", №20
224605058
ГР.СОФИЯ,КВ.БЕНКОВСКИ, 60 ОУ "Св.Кирил и Методий" кв. Бенковски, ул. "Наука" №2
224605059
ГР.СОФИЯ,КВ.БЕНКОВСКИ, 60 ОУ "Св.Кирил и Методий" кв. Бенковски, ул. "Наука" №2
224605060
ГР.СОФИЯ,КВ.БЕНКОВСКИ, 60 ОУ "Св.Кирил и Методий" кв. Бенковски, ул. "Наука" №2
224605061
ГР.СОФИЯ,КВ.БЕНКОВСКИ, 60 ОУ "Св.Кирил и Методий" кв. Бенковски, ул. "Наука" №2
224605062
ГР.СОФИЯ, Клуб жп блокове жп гара Илиянци
224606001
ГР.СОФИЯ, 44-то СОУ"Неофит Бозвели",ул."Плакалница" №45
224606002
ГР.СОФИЯ, 44-то СОУ"Неофит Бозвели",ул."Плакалница" №45
224606003
ГР.СОФИЯ, 44-то СОУ"Неофит Бозвели",ул."Плакалница" №45
224606004
ГР.СОФИЯ, 49-то ОУ "Бенито Хуарес", ул.Константин Фотинов №4
224606005
ГР.СОФИЯ, 49-то ОУ "Бенито Хуарес", ул.Константин Фотинов №4
224606006
ГР.СОФИЯ, 49-то ОУ "Бенито Хуарес", ул.Константин Фотинов №4
224606007
ГР.СОФИЯ, 49-то ОУ "Бенито Хуарес", ул.Константин Фотинов №4
224606008
ГР.СОФИЯ, 49-то ОУ "Бенито Хуарес", ул.Константин Фотинов №4
224606009
ГР.СОФИЯ, 44-то СОУ"Неофит Бозвели",ул."Плакалница" №45
224606010
ГР.СОФИЯ, 44-то СОУ"Неофит Бозвели",ул."Плакалница" №45
224606011
ГР.СОФИЯ, 44-то СОУ"Неофит Бозвели",ул."Плакалница" №45
224606012
ГР.СОФИЯ, 44-то СОУ"Неофит Бозвели",ул."Плакалница" №45
224606013
ГР.СОФИЯ, 44-то СОУ"Неофит Бозвели",ул."Плакалница" №45
224606014
ГР.СОФИЯ, 44-то СОУ"Неофит Бозвели",ул."Плакалница" №45
224606015
ГР.СОФИЯ, 44-то СОУ"Неофит Бозвели",ул."Плакалница" №45
224606016
ГР.СОФИЯ, 124-то ОУ,ул."Вършец" №13
224606017
ГР.СОФИЯ, 124-то ОУ,ул."Вършец" №13
224606018
ГР.СОФИЯ, 124-то ОУ,ул."Вършец" №13
224606019
ГР.СОФИЯ, 124-то ОУ,ул."Вършец" №13
224606020
ГР.СОФИЯ, 143 ОУ "Георги Бенковски" ул. Тодорини кукли №9
224606021
ГР.СОФИЯ, 143 ОУ "Георги Бенковски" ул. Тодорини кукли №9
224606022
ГР.СОФИЯ, 143 ОУ "Георги Бенковски" ул. Тодорини кукли №9
224606023
ГР.СОФИЯ, 143 ОУ "Георги Бенковски" ул. Тодорини кукли №9
224606024
ГР.СОФИЯ, 143 ОУ "Георги Бенковски" ул. Тодорини кукли №9
224606025
ГР.СОФИЯ, 143 ОУ "Георги Бенковски" ул. Тодорини кукли №9
224606026
ГР.СОФИЯ, 42-то ОУ,ул."Генерал Липранди" №5
224606027
ГР.СОФИЯ, 42-то ОУ,ул."Генерал Липранди" №5
224606028
ГР.СОФИЯ, 42-то ОУ,ул."Генерал Липранди" №5
224606029
ГР.СОФИЯ, 42-то ОУ,ул."Генерал Липранди" №5
224606030
ГР.СОФИЯ, 42-то ОУ,ул."Генерал Липранди" №5
224606031
ГР.СОФИЯ, 24-то СОУ,ул."Клисура" №16
224606032
ГР.СОФИЯ, 42-то ОУ,ул."Генерал Липранди" №5
224606033
ГР.СОФИЯ, 42-то ОУ,ул."Генерал Липранди" №5
224606034
ГР.СОФИЯ, 42-то ОУ,ул."Генерал Липранди" №5
224606035
ГР.СОФИЯ, 42-то ОУ,ул."Генерал Липранди" №5
224606036
ГР.СОФИЯ, 42-то ОУ,ул."Генерал Липранди" №5
224606037
ГР.СОФИЯ, 42-то ОУ,ул."Генерал Липранди" №5
224606038
ГР.СОФИЯ, 42-то ОУ,ул."Генерал Липранди" №5
224606039
ГР.СОФИЯ, 24-то СОУ,ул."Клисура" №16
224606040
ГР.СОФИЯ, 24-то СОУ,ул."Клисура" №16
224606041
ГР.СОФИЯ, 24-то СОУ,ул."Клисура" №16
224606042
ГР.СОФИЯ, 24-то СОУ,ул."Клисура" №16
224606043
ГР.СОФИЯ, 24-то СОУ,ул."Клисура" №16
224606044
ГР.СОФИЯ, 95 СОУ " проф. Иван Шишманов" ул.Ангел Войвода №66
224606045
ГР.СОФИЯ, 95 СОУ " проф. Иван Шишманов" ул.Ангел Войвода №66
224606046
ГР.СОФИЯ, 95 СОУ " проф. Иван Шишманов" ул.Ангел Войвода №66
224606047
ГР.СОФИЯ, 24-то СОУ,ул."Клисура" №16
224606048
ГР.СОФИЯ, 95 СОУ " проф. Иван Шишманов" ул.Ангел Войвода №66
224606049
ГР.СОФИЯ, 95 СОУ " проф. Иван Шишманов" ул.Ангел Войвода №66
224606050
ГР.СОФИЯ, 95 СОУ " проф. Иван Шишманов" ул.Ангел Войвода №66
224606051
ГР.СОФИЯ, 24-то СОУ,ул."Клисура" №16
224606052
ГР.СОФИЯ, 130-то СОУ"Ст. Караджа",ул."Константин Фотинов" №118
224606053
ГР.СОФИЯ, 130-то СОУ"Ст. Караджа",ул."Константин Фотинов" №118
224606054
ГР.СОФИЯ, 130-то СОУ"Ст. Караджа",ул."Константин Фотинов" №118
224606055
ГР.СОФИЯ, 130-то СОУ"Ст. Караджа",ул."Константин Фотинов" №118
224606056
ГР.СОФИЯ, 130-то СОУ"Ст. Караджа",ул."Константин Фотинов" №118
224606057
ГР.СОФИЯ, 130-то СОУ"Ст. Караджа",ул."Константин Фотинов" №118
224606058
ГР.СОФИЯ, 124-то ОУ,ул."Вършец" №13
224606059
ГР.СОФИЯ, 106-то ОУ,ул."Григорий Цамблак" №18
224606060
ГР.СОФИЯ, 106-то ОУ,ул."Григорий Цамблак" №18
224606061
ГР.СОФИЯ, 106-то ОУ,ул."Григорий Цамблак" №18
224606062
ГР.СОФИЯ, 199 ОУ "Св.Апостол Йоан Богослов" ж.к. Левски Г
224606063
ГР.СОФИЯ, 199 ОУ "Св.Апостол Йоан Богослов" ж.к. Левски Г
224606064
ГР.СОФИЯ, 199 ОУ "Св.Апостол Йоан Богослов" ж.к. Левски Г
224606065
ГР.СОФИЯ, 199 ОУ "Св.Апостол Йоан Богослов" ж.к. Левски Г
224606066
ГР.СОФИЯ, 199 ОУ "Св.Апостол Йоан Богослов" ж.к. Левски Г
224606067
ГР.СОФИЯ, 199 ОУ "Св.Апостол Йоан Богослов" ж.к. Левски Г
224606068
ГР.СОФИЯ, 199 ОУ "Св.Апостол Йоан Богослов" ж.к. Левски Г
224606069
ГР.СОФИЯ, 199 ОУ "Св.Апостол Йоан Богослов" ж.к. Левски Г
224606070
ГР.СОФИЯ, 199 ОУ "Св.Апостол Йоан Богослов" ж.к. Левски Г
224606071
ГР.СОФИЯ, 199 ОУ "Св.Апостол Йоан Богослов" ж.к. Левски Г
224606072
ГР.СОФИЯ, 199 ОУ "Св.Апостол Йоан Богослов" ж.к. Левски Г
224606073
ГР.СОФИЯ, 199 ОУ "Св.Апостол Йоан Богослов" ж.к. Левски Г
224606074
ГР.СОФИЯ, 199 ОУ "Св.Апостол Йоан Богослов" ж.к. Левски Г
224606075
ГР.СОФИЯ, 199 ОУ "Св.Апостол Йоан Богослов" ж.к. Левски Г
224606076
ГР.СОФИЯ, 199 ОУ "Св.Апостол Йоан Богослов" ж.к. Левски Г
224606077
ГР.СОФИЯ, 24-то СОУ,ул."Клисура" №16
224606078
ГР.СОФИЯ, 42-то ОУ,ул."Генерал Липранди" №5
224606079
ГР.СОФИЯ, 42-то ОУ,ул."Генерал Липранди" №5
224606080
ГР.СОФИЯ, 95 СОУ " проф. Иван Шишманов" ул.Ангел Войвода №66
224606081
ГР.СОФИЯ, 143 ОУ "Георги Бенковски" ул. Тодорини кукли №9
224606082
ГР.СОФИЯ, 199 ОУ "Св.Апостол Йоан Богослов" ж.к. Левски Г
224606083
ГР.СОФИЯ, 199 ОУ "Св.Апостол Йоан Богослов" ж.к. Левски Г
224607001
ГР.СОФИЯ, 31 СУЧЕМ ул. "Гео Милев" №2
224607002
ГР.СОФИЯ, 31 СУЧЕМ ул. "Гео Милев" №2
224607003
ГР.СОФИЯ, 31 СУЧЕМ ул. "Гео Милев" №2
224607004
ГР.СОФИЯ, 31 СУЧЕМ ул. "Гео Милев" №2
224607005
ГР.СОФИЯ, 31 СУЧЕМ ул. "Гео Милев" №2
224607006
ГР.СОФИЯ, 31 СУЧЕМ ул. "Гео Милев" №2
224607007
ГР.СОФИЯ, 93 СОУ, ул. "Гео Милев" №32
224607008
ГР.СОФИЯ, 93 СОУ, ул. "Гео Милев" №32
224607009
ГР.СОФИЯ, 31 СУЧЕМ ул. "Гео Милев" №2
224607010
ГР.СОФИЯ, 138 СОУ, ул. "Алфред Нобел" №3
224607011
ГР.СОФИЯ, 138 СОУ, ул. "Алфред Нобел" №3
224607012
ГР.СОФИЯ, 93 СОУ, ул. "Гео Милев" №32
224607013
ГР.СОФИЯ, 93 СОУ, ул. "Гео Милев" №32
224607014
ГР.СОФИЯ, 138 СОУ, ул. "Алфред Нобел" №3
224607015
ГР.СОФИЯ, 93 СОУ, ул. "Гео Милев" №32
224607016
ГР.СОФИЯ, 93 СОУ, ул. "Гео Милев" №32
224607017
ГР.СОФИЯ, 93 СОУ, ул. "Гео Милев" №32
224607018
ГР.СОФИЯ, 138 СОУ, ул. "Алфред Нобел" №3
224607019
ГР.СОФИЯ, 138 СОУ, ул. "Алфред Нобел" №3
224607020
ГР.СОФИЯ, 93 СОУ, ул. "Гео Милев" №32
224607021
ГР.СОФИЯ, 93 СОУ, ул. "Гео Милев" №32
224607022
ГР.СОФИЯ, 93 СОУ, ул. "Гео Милев" №32
224607023
ГР.СОФИЯ, 93 СОУ, ул. "Гео Милев" №32
224607024
ГР.СОФИЯ, 93 СОУ, ул. "Гео Милев" №32
224607025
ГР.СОФИЯ, 138 СОУ, ул. "Алфред Нобел" №3
224607026
ГР.СОФИЯ, 138 СОУ, ул. "Алфред Нобел" №3
224607027
ГР.СОФИЯ, 93 СОУ, ул. "Гео Милев" №32
224607028
ГР.СОФИЯ, ДЕО-ИЧС, ул. "Коста Лулчев" №27
224607029
ГР.СОФИЯ, ДЕО-ИЧС, ул. "Коста Лулчев" №27
224607030
ГР.СОФИЯ, 138 СОУ, ул. "Алфред Нобел" №3
224607031
ГР.СОФИЯ, 138 СОУ, ул. "Алфред Нобел" №3
224607032
ГР.СОФИЯ, Нац. училище за танцово изкуство, ул."Шипченски проход" №48
224607033
ГР.СОФИЯ, Нац. училище за танцово изкуство, ул."Шипченски проход" №48
224607034
ГР.СОФИЯ, Нац. училище за танцово изкуство, ул."Шипченски проход" №48
224607035
ГР.СОФИЯ, Нац. училище за танцово изкуство, ул."Шипченски проход" №48
224607036
ГР.СОФИЯ, 23 СОУ, бул. "Ситняково" №21
224607037
ГР.СОФИЯ, 23 СОУ, бул. "Ситняково" №21
224607038
ГР.СОФИЯ, 23 СОУ, бул. "Ситняково" №21
224607039
ГР.СОФИЯ, 23 СОУ, бул. "Ситняково" №21
224607040
ГР.СОФИЯ, 23 СОУ, бул. "Ситняково" №21
224607041
ГР.СОФИЯ, ПГ по транспорт "Макгахан", ул. "Кадемлия" №15
224607042
ГР.СОФИЯ, ПГ по транспорт "Макгахан", ул. "Кадемлия" №15
224607043
ГР.СОФИЯ, ПГ по транспорт "Макгахан", ул. "Кадемлия" №15
224607044
ГР.СОФИЯ, 109 СОУ, ул. "Слатинска" №24
224607045
ГР.СОФИЯ, 23 СОУ, бул. "Ситняково" №21
224607046
ГР.СОФИЯ, 109 СОУ, ул. "Слатинска" №24
224607047
ГР.СОФИЯ, 109 СОУ, ул. "Слатинска" №24
224607048
ГР.СОФИЯ, 109 СОУ, ул. "Слатинска" №24
224607049
ГР.СОФИЯ, 109 СОУ, ул. "Слатинска" №24
224607050
ГР.СОФИЯ, 148 ОУ, ул. "Слатинска" №35
224607051
ГР.СОФИЯ, 148 ОУ, ул. "Слатинска" №35
224607052
ГР.СОФИЯ, 148 ОУ, ул. "Слатинска" №35
224607053
ГР.СОФИЯ, 148 ОУ, ул. "Слатинска" №35
224607054
ГР.СОФИЯ, 157 ГИЧЕ, ул. "Слатинска" №35
224607055
ГР.СОФИЯ, 148 ОУ, ул. "Слатинска" №35
224607056
ГР.СОФИЯ, 157 ГИЧЕ, ул. "Слатинска" №35
224607057
ГР.СОФИЯ, 157 ГИЧЕ, ул. "Слатинска" №35
224607058
ГР.СОФИЯ, Читалище "Светлина", ул. "Гео Милев" №136
224607059
ГР.СОФИЯ, 148 ОУ, ул. "Слатинска" №35
224607060
ГР.СОФИЯ, Читалище "Светлина", ул. "Гео Милев" №136
224607061
ГР.СОФИЯ, 148 ОУ, ул. "Слатинска" №35
224607062
ГР.СОФИЯ, 157 ГИЧЕ, ул. "Слатинска" №35
224607063
ГР.СОФИЯ, Читалище "Светлина", ул. "Гео Милев" №136
224607064
ГР.СОФИЯ, 157 ГИЧЕ, ул. "Слатинска" №35
224607065
ГР.СОФИЯ, 157 ГИЧЕ, ул. "Слатинска" №35
224607066
ГР.СОФИЯ, 157 ГИЧЕ, ул. "Слатинска" №35
224607067
ГР.СОФИЯ, 157 ГИЧЕ, ул. "Слатинска" №35
224607068
ГР.СОФИЯ, 157 ГИЧЕ, ул. "Слатинска" №35
224607069
ГР.СОФИЯ, 157 ГИЧЕ, ул. "Слатинска" №35
224607070
ГР.СОФИЯ, 94 СУ,кв. "Хр.Ботев", ул. "511-та" №22
224607071
ГР.СОФИЯ, 94 СУ,кв. "Хр.Ботев", ул. "511-та" №22
224607072
ГР.СОФИЯ, 94 СУ,кв. "Хр.Ботев", ул. "511-та" №22
224607073
ГР.СОФИЯ, 94 СУ,кв. "Хр.Ботев", ул. "511-та" №22
224607074
ГР.СОФИЯ, 94 СУ,кв. "Хр.Ботев", ул. "511-та" №22
224607075
ГР.СОФИЯ, 94 СУ,кв. "Хр.Ботев", ул. "511-та" №22
224607076
ГР.СОФИЯ, 94 СУ,кв. "Хр.Ботев", ул. "511-та" №22
224607077
ГР.СОФИЯ, 94 СУ,кв. "Хр.Ботев", ул. "511-та" №22
224607078
ГР.СОФИЯ, 148 ОУ, ул. "Слатинска" №35
224607079
ГР.СОФИЯ, 157 ГИЧЕ, ул. "Слатинска" №35
224607080
ГР.СОФИЯ, ПГ по транспорт "Макгахан", ул. "Кадемлия" №15
224607081
ГР.СОФИЯ, 23 СОУ, бул. "Ситняково" №21
224607082
ГР.СОФИЯ, 31 СУЧЕМ ул. "Гео Милев" №2
224607083
ГР.СОФИЯ, ПГ по транспорт "Макгахан", ул. "Кадемлия" №15
224607084
ГР.СОФИЯ, 109 СОУ, ул. "Слатинска" №24А
224607085
ГР.СОФИЯ, ПГ по транспорт "Макгахан", ул. "Кадемлия" №15
224608001
ГР.СОФИЯ, ИНТЕРПРЕД СТЦ бул. "Драган Цанков" №36
224608002
ГР.СОФИЯ, ИНТЕРПРЕД СТЦ бул. "Драган Цанков" №36
224608003
ГР.СОФИЯ, ИНТЕРПРЕД СТЦ бул. "Драган Цанков" №36
224608004
ГР.СОФИЯ, ИНТЕРПРЕД СТЦ бул. "Драган Цанков" №36
224608005
ГР.СОФИЯ, ИНТЕРПРЕД СТЦ бул. "Драган Цанков" №36
224608006
ГР.СОФИЯ, 105 СОУ "Атанас Далчев" ул."Св.Пимен Зографски" №7
224608007
ГР.СОФИЯ, 105 СОУ "Атанас Далчев" ул."Св.Пимен Зографски" №7
224608008
ГР.СОФИЯ, 105 СОУ "Атанас Далчев" ул."Св.Пимен Зографски" №7
224608009
ГР.СОФИЯ, 105 СОУ "Атанас Далчев" ул."Св.Пимен Зографски" №7
224608010
ГР.СОФИЯ, 105 СОУ "Атанас Далчев" ул."Св.Пимен Зографски" №7
224608011
ГР.СОФИЯ, 105 СОУ "Атанас Далчев" ул."Св.Пимен Зографски" №7
224608012
ГР.СОФИЯ, 105 СОУ "Атанас Далчев" ул."Св.Пимен Зографски" №7
224608013
ГР.СОФИЯ, 105 СОУ "Атанас Далчев" ул."Св.Пимен Зографски" №7
224608014
ГР.СОФИЯ, 105 СОУ "Атанас Далчев" ул."Св.Пимен Зографски" №7
224608015
ГР.СОФИЯ, 105 СОУ "Атанас Далчев" ул."Св.Пимен Зографски" №7
224608016
ГР.СОФИЯ, 11 ОУ "Св.Пимен Зографски" бул."Никола Габровски" №22
224608017
ГР.СОФИЯ, 11 ОУ "Св.Пимен Зографски" бул."Никола Габровски" №22
224608018
ГР.СОФИЯ, 11 ОУ "Св.Пимен Зографски" бул."Никола Габровски" №22
224608019
ГР.СОФИЯ, 11 ОУ "Св.Пимен Зографски" бул."Никола Габровски" №22
224608020
ГР.СОФИЯ, 11 ОУ "Св.Пимен Зографски" бул."Никола Габровски" №22
224608021
ГР.СОФИЯ, 11 ОУ "Св.Пимен Зографски" бул."Никола Габровски" №22
224608022
ГР.СОФИЯ, 11 ОУ "Св.Пимен Зографски" бул."Никола Габровски" №22
224608023
ГР.СОФИЯ, 11 ОУ "Св.Пимен Зографски" бул."Никола Габровски" №22
224608024
ГР.СОФИЯ, 11 ОУ "Св.Пимен Зографски" бул."Никола Габровски" №22
224608025
ГР.СОФИЯ, 11 ОУ "Св.Пимен Зографски" бул."Никола Габровски" №22
224608026
ГР.СОФИЯ, 119 СОУ "Акад Михаил Арнаудов" ул. "Латинка" №11
224608027
ГР.СОФИЯ, 119 СОУ "Акад Михаил Арнаудов" ул. "Латинка" №11
224608028
ГР.СОФИЯ, 119 СОУ "Акад Михаил Арнаудов" ул. "Латинка" №11
224608029
ГР.СОФИЯ, 119 СОУ "Акад Михаил Арнаудов" ул. "Латинка" №11
224608030
ГР.СОФИЯ, 119 СОУ "Акад Михаил Арнаудов" ул. "Латинка" №11
224608031
ГР.СОФИЯ, 119 СОУ "Акад Михаил Арнаудов" ул. "Латинка" №11
224608032
ГР.СОФИЯ, 119 СОУ "Акад Михаил Арнаудов" ул. "Латинка" №11
224608033
ГР.СОФИЯ, ПГ по фризьорство и козметика "Княгиня Евдокия"-ул".Ат.Далчев" №8
224608034
ГР.СОФИЯ, ПГ по фризьорство и козметика "Княгиня Евдокия"-ул".Ат.Далчев" №8
224608035
ГР.СОФИЯ, ПГ по фризьорство и козметика "Княгиня Евдокия"-ул".Ат.Далчев" №8
224608036
ГР.СОФИЯ, ПГ по фризьорство и козметика "Княгиня Евдокия"-ул".Ат.Далчев" №8
224608037
ГР.СОФИЯ, ПГ по фризьорство и козметика "Княгиня Евдокия"-ул".Ат.Далчев" №8
224608038
ГР.СОФИЯ, ПГ по фризьорство и козметика "Княгиня Евдокия"-ул".Ат.Далчев" №8
224608039
ГР.СОФИЯ, СПГЕ "Джон Атанасов"- ул."Райко Алексиев" №48
224608040
ГР.СОФИЯ, СПГЕ "Джон Атанасов"- ул."Райко Алексиев" №48
224608041
ГР.СОФИЯ, СПГЕ "Джон Атанасов"- ул."Райко Алексиев" №48
224608042
ГР.СОФИЯ, СПГЕ "Джон Атанасов"- ул."Райко Алексиев" №48
224608043
ГР.СОФИЯ, СПГЕ "Джон Атанасов"- ул."Райко Алексиев" №48
224608044
ГР.СОФИЯ, СПГЕ "Джон Атанасов"- ул."Райко Алексиев" №48
224608045
ГР.СОФИЯ, СПГЕ "Джон Атанасов"- ул."Райко Алексиев" №48
224609001
ГР.СОФИЯ, 120 ОУ"Г.С.Раковски",пл."Папа Йоан Павел", 7
224609002
ГР.СОФИЯ, 120 ОУ"Г.С.Раковски",пл."Папа Йоан Павел", 7
224609003
ГР.СОФИЯ, 120 ОУ"Г.С.Раковски",пл."Папа Йоан Павел", 7
224609004
ГР.СОФИЯ, 120 ОУ"Г.С.Раковски",пл."Папа Йоан Павел", 7
224609005
ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул."Добри Войников", 16
224609006
ГР.СОФИЯ, 120 ОУ"Г.С.Раковски",пл."Папа Йоан Павел", 7
224609007
ГР.СОФИЯ, 120 ОУ"Г.С.Раковски",пл."Папа Йоан Павел", 7
224609008
ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул."Добри Войников", 16
224609009
ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул."Добри Войников", 16
224609010
ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул."Добри Войников", 16
224609011
ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул."Добри Войников", 16
224609012
ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул."Добри Войников", 16
224609013
ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул."Добри Войников", 16
224609014
ГР.СОФИЯ, 120 ОУ"Г.С.Раковски",пл."Папа Йоан Павел", 7
224609015
ГР.СОФИЯ, 120 ОУ"Г.С.Раковски",пл."Папа Йоан Павел", 7
224609016
ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул."Добри Войников", 16
224609017
ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул."Добри Войников", 16
224609018
ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул."Добри Войников", 16
224609019
ГР.СОФИЯ, 107 ОУ"Хан Крум", ул."Димитър Димов" 13
224609020
ГР.СОФИЯ, 107 ОУ"Хан Крум", ул."Димитър Димов" 13
224609021
ГР.СОФИЯ, 107 ОУ"Хан Крум", ул."Димитър Димов" 13
224609022
ГР.СОФИЯ, 107 ОУ"Хан Крум", ул."Димитър Димов" 13
224609023
ГР.СОФИЯ, 122 ОУ"Н.Лилиев", ул.Презвитер Козма", 2
224609024
ГР.СОФИЯ, 122 ОУ"Н.Лилиев", ул.Презвитер Козма", 2
224609025
ГР.СОФИЯ, 122 ОУ"Н.Лилиев", ул.Презвитер Козма", 2
224609026
ГР.СОФИЯ, 139 ОУ"З.Круша", ул.Дим.Хаджикоцев", 44
224609027
ГР.СОФИЯ, 139 ОУ"З.Круша", ул.Дим.Хаджикоцев", 44
224609028
ГР.СОФИЯ, 139 ОУ"З.Круша", ул.Дим.Хаджикоцев", 44
224609029
ГР.СОФИЯ, 139 ОУ"З.Круша", ул.Дим.Хаджикоцев", 44
224609030
ГР.СОФИЯ, 139 ОУ"З.Круша", ул.Дим.Хаджикоцев", 44
224609031
ГР.СОФИЯ, 139 ОУ"З.Круша", ул.Дим.Хаджикоцев", 44
224609032
ГР.СОФИЯ, 139 ОУ"З.Круша", ул.Дим.Хаджикоцев", 44
224609033
ГР.СОФИЯ, 122 ОУ"Н.Лилиев", ул.Презвитер Козма", 2
224609034
ГР.СОФИЯ, 122 ОУ"Н.Лилиев", ул.Презвитер Козма", 2
224609035
ГР.СОФИЯ, 21 СУ"Христо Ботев", ул."Люботрън", 1
224609036
ГР.СОФИЯ, 21 СУ"Христо Ботев", ул."Люботрън", 1
224609037
ГР.СОФИЯ, 21 СУ"Христо Ботев", ул."Люботрън", 1
224609038
ГР.СОФИЯ, 21 СУ"Христо Ботев", ул."Люботрън", 1
224609039
ГР.СОФИЯ, 122 ОУ"Н.Лилиев", ул.Презвитер Козма", 2
224609040
ГР.СОФИЯ, 122 ОУ"Н.Лилиев", ул.Презвитер Козма", 2
224609041
ГР.СОФИЯ, НПМГ"акад.Л.Чакалов", ул."Бигла", 52
224609042
ГР.СОФИЯ, НПМГ"акад.Л.Чакалов", ул."Бигла", 52
224609043
ГР.СОФИЯ, 122 ОУ"Н.Лилиев", ул.Презвитер Козма", 2
224609044
ГР.СОФИЯ, НПМГ"акад.Л.Чакалов", ул."Бигла", 52
224609045
ГР.СОФИЯ, НПМГ"акад.Л.Чакалов", ул."Бигла", 52
224609046
ГР.СОФИЯ, НПМГ"акад.Л.Чакалов", ул."Бигла", 52
224609047
ГР.СОФИЯ, НПМГ"акад.Л.Чакалов", ул."Бигла", 52
224609048
ГР.СОФИЯ, 21 СУ"Христо Ботев", ул."Люботрън", 1
224609049
ГР.СОФИЯ, 21 СУ"Христо Ботев", ул."Люботрън", 1