На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1332 Стрелча

133200001
ГР.СТРЕЛЧА, НЧ "Просвещение-1871", Клуб на пенсионера, пл."Дружба" №1
133200002
ГР.СТРЕЛЧА, НУ "Паисий Хилендарски", бул."България" №108А
133200003
ГР.СТРЕЛЧА, НУ "Паисий Хилендарски", бул."България" №108А
133200004
ГР.СТРЕЛЧА, СУ "Св.Св. Кирил и Методий", бул."България" №69
133200005
ГР.СТРЕЛЧА, СУ "Св.Св. Кирил и Методий", бул."България" №69
133200006
С.ДЮЛЕВО, Клуб на пенсионера
133200007
С.СМИЛЕЦ, Читалище
133200008
С.СВОБОДА, Клуб на пенсионера
133200009
С.БЛАТНИЦА, Клуб на пенсионера

Секция №

ОИК 1332 Стрелча