На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1422 Ковачевци

142200001
С.КОСАЧА, Сграда на кметско наместничество с.Косача
142200002
С.СВЕТЛЯ, Сграда на кметско наместничество с.Светля
142200003
С.СИРИЩНИК, Сградата на кметство - с.Сирищник
142200004
С.КОВАЧЕВЦИ, Сграда на дом-паметник "Георги Димитров" с.Ковачевци
142200005
С.РАКИЛОВЦИ, Сграда на кметско наместничество с.Ракиловци
142200006
С.ЛОБОШ, Сградата на кметство - с.Лобош
142200007
С.КАЛИЩЕ, Сграда на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с.Калище
142200008
С.ЕГЪЛНИЦА, Сградата на кметство - с.Егълница
142200009
С.ЧЕПИНО, Сграда на кметско наместничество с.Чепино

Секция №

ОИК 1422 Ковачевци