На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1138 Ябланица

113800001
ГР.ЯБЛАНИЦА, ул Св св Кирил и Методий №21 - училище
113800002
ГР.ЯБЛАНИЦА, ул Мико Петков №1-3 - адм сграда
113800003
ГР.ЯБЛАНИЦА, ул Мико Петков №1-3 - адм сграда
113800004
С.БАТУЛЦИ, ул Св св Кирил и Методий №66 - читалище
113800005
С.БРЕСТНИЦА, ул Васил Левски №137 - читалище
113800006
С.ГОЛЯМА БРЕСТНИЦА, ул Жидевица №5 - магазин на РПК
113800007
С.ДОБРЕВЦИ, ул Централна №51 - читалище
113800008
С.ДЪБРАВАТА, ул Калето №30 а - читалище
113800009
С.ЗЛАТНА ПАНЕГА, ул Опълченска №47 - клуб
113800010
С.МАЛЪК ИЗВОР, ул Присойка №17 - читалище
113800011
С.ОРЕШЕНЕ, ул Ал Стамболийски №1 - читалище

Секция №

ОИК 1138 Ябланица