На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1804 Бяла

180400001
ГР.БЯЛА, ул. "Трайчо Костов" №1, етаж 1 /източно крило/, Арт център Бяла
180400002
ГР.БЯЛА, ул. "Трайчо Костов" №1, етаж 1 /западно крило/, Арт център Бяла
180400003
ГР.БЯЛА, ул. "Цар Освободител" №30, СУ "Панайот Волов", етаж 1 /източно крило/
180400004
ГР.БЯЛА, ул. "Цар Освободител" №30, СУ "Панайот Волов", етаж 1 /западно крило/
180400005
ГР.БЯЛА, ул. "Хаджи Димитър" №19, НУ "П. Р. Славейков", етаж 1
180400006
ГР.БЯЛА, ул. "Хаджи Димитър" №19, НУ "П. Р. Славейков", етаж 1
180400007
ГР.БЯЛА, ул. "Кап. Атанас Бендерев" №8, Детска градина "Пролет"
180400008
ГР.БЯЛА, ул. "Хаджи Димитър" №19, НУ "П. Р. Славейков", етаж 2
180400009
ГР.БЯЛА, пл. "Екзарх Йосиф I" №9, Читалище "Трудолюбие 1884", етаж 2
180400010
ГР.БЯЛА, ул. "Цар Освободител" №30, СУ "Панайот Волов", етаж 2 /западно крило/
180400011
ГР.БЯЛА, ул. "Цар Освободител" №30, СУ "Панайот Волов", етаж 2 /източно крило/
180400014
С.БОТРОВ, ул. "Георги Димитров" №19, Кметство, етаж 1
180400015
С.СТЪРМЕН, пл. "Александър Стамболийски" №3, Читалище
180400016
С.ПЕТ КЛАДЕНЦИ, ул. "Георги Димитров" №19, Пенсионерски клуб
180400017
С.ПОЛСКО КОСОВО, ул. "Девети септември" №64, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", етаж 1
180400018
С.ПОЛСКО КОСОВО, ул. "Девети септември" №64, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", етаж 1
180400019
С.ЛОМ ЧЕРКОВНА, ул. "Трети март" №11, Читалище
180400020
С.БОСИЛКОВЦИ, ул. "Цар Освободител" №23, Кметство, етаж 1
180400021
С.ПЕЙЧИНОВО, ул. "Георги Димитров" №29, Кметство, етаж 1
180400022
С.КОПРИВЕЦ, ул. "Възраждане" №35, Читалище "Св. Св. Кирил и Методий"
180400023
С.КОПРИВЕЦ, ул. "Неофит Рилски" №30, ОУ "Неофит Рилски"
180400024
С.ДРЯНОВЕЦ, пл. "Алеко" №3, Общностен център, етаж 1
180400025
С.БИСТРЕНЦИ, ул. "Пирин" №28, Кметство, етаж 1

Секция №

ОИК 1804 Бяла