На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2803 Болярово

280300001
ГР.БОЛЯРОВО, Профсъюзен дом, пл."Девети септември" №3
280300002
ГР.БОЛЯРОВО, СУ"Д-р П.Берон", ул."Васил Левски" №8А
280300003
С.РУЖИЦА, Клуб на съветника, ул."Гео Милев" №1
280300004
С.ВЪЛЧИ ИЗВОР, Училище, ул."Георги Димитров" №1А
280300005
С.ГОРСКА ПОЛЯНА, Младежки клуб, ул."Девети септември" №1
280300006
С.ГОЛЯМО КРУШЕВО, Селски клуб, ул."П.Пенев" №31
280300007
С.СТЕФАН КАРАДЖОВО, Читалище, ул."Ст.Караджа" №28
280300008
С.ДЕННИЦА, Читалище, ул."Юрий Гагарин" №7
280300009
С.ОМАН, Клуб на пенсионера, ул."Ат.Премянов" №1
280300010
С.КАМЕН ВРЪХ, Селски клуб, ул."Пирин" №25А
280300011
С.ДЪБОВО, Административна сграда на кметството, ул."Рила" №6
280300012
С.ПОПОВО, Клуб на пенсионера, ул."Георги Димитров" №10А
280300013
С.ЗЛАТИНИЦА, Административна сграда на кметството, ул."Г.Димитров" №16
280300014
С.МАМАРЧЕВО, Читалище, ул."Георги Мамарчев" №1
280300015
С.МАЛКО ШАРКОВО, Селски клуб, ул."Д.Благоев" №23
280300016
С.ШАРКОВО, Клуб на пенсионера, ул."Атанас Ангелов" №1
280300017
С.СИТОВО, Селски клуб, ул."Бяло море" №1 /гласуват и избиратели на с. Иглика/
280300018
С.КРАЙНОВО, Училище, ул."Пирин" №25
280300019
С.ВОДЕН, Читалище, ул."Нико Пехливанов" №69
280300020
С.СТРАНДЖА, Читалище, ул."Кирил и Методий" №1

Секция №

ОИК 2803 Болярово