На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0921 Момчилград

092100001
ГР.МОМЧИЛГРАД, Бившата ПГ по машиностроене и лека промишленост "Васил Левски"
092100002
ГР.МОМЧИЛГРАД, ДГ"Здравец"
092100003
ГР.МОМЧИЛГРАД, читалище "Нов живот"
092100004
ГР.МОМЧИЛГРАД, ул."Гюмюрджинска" №72-постройка в двора на стадион"Родопи"
092100005
ГР.МОМЧИЛГРАД, читалище "Нов живот"
092100006
ГР.МОМЧИЛГРАД, читалище "Нов живот"
092100007
ГР.МОМЧИЛГРАД, ДГ "Щастливо детство"
092100008
ГР.МОМЧИЛГРАД, ДГ "Зорница"
092100009
ГР.МОМЧИЛГРАД, ДГ "Зорница"
092100010
ГР.МОМЧИЛГРАД, Бившата ПГ по машиностроене и лека промишленост "Васил Левски"
092100011
ГР.МОМЧИЛГРАД, Търговски обект "Къли"
092100012
С.СВОБОДА, частна сграда
092100013
С.ГРУЕВО, Сградата на читалище "Единство"
092100014
С.ГРУЕВО, частна сграда на ул."Извън регулация" №6
092100015
С.ЛЕТОВНИК, частна сграда
092100016
С.БАЛАБАНОВО, сградата на бившето училище
092100017
С.ВЪРХАРИ, кметството
092100018
С.СЕДЛАРИ, мах.Градинка-частна сграда
092100019
С.САДОВИЦА, кметството
092100020
С.ЗАГОРСКО, кметството
092100021
С.ПТИЧАР, кметството
092100022
Частна сграда
092100023
С.ГОРСКО ДЮЛЕВО, кметството
092100024
С.БАГРЯНКА, сградата на бившето читалище
092100025
С.ПРОГРЕС, частна сграда
092100026
С.ЧУКОВО, кметството
092100027
С.ВРЕЛО, сградата на бившето училище
092100028
С.ПЛЕШИНЦИ, частна сграда
092100029
С.СОКОЛИНО, сградата на детската градина
092100030
С.ПИЯВЕЦ, хранителен магазин
092100031
С.СЕНЦЕ, частна сграда
092100032
С.ДРУМЧЕ, частна сграда №60
092100033
С.ДЖЕЛЕПСКО, кметството
092100034
С.ЗВЕЗДЕЛ, читалище "Алеко Константинов"
092100035
С.АУСТА, кметството
092100036
С.ПАЗАРЦИ, кметството
092100037
С.КАРАМФИЛ, кметството
092100038
С.ЛАЛЕ, кметството
092100039
С.КОС, Младежки клуб
092100040
С.КОНЧЕ, кметството
092100041
С.КРЕМЕНЕЦ, Пенсионерски клуб
092100042
С.БИВОЛЯНЕ, Сградата на ловната дружинка
092100043
С.СИНДЕЛЦИ, кметството
092100044
С.СЕДЕФЧЕ, кметството
092100045
С.ЧАЙКА, кметството
092100046
С.НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО, читалището
092100047
С.НАНОВИЦА, кметството
092100048
С.ДЕВИНЦИ, кметството
092100049
С.ПОСТНИК, Магазин на "СЕЛКООП"
092100050
С.ГУРГУЛИЦА, кметството
092100051
С.РАВЕН, кметството
092100052
С.ЧОБАНКА, Кафе-аператив "БОНИ"
092100053
С.ТАТУЛ, частна сграда
092100054
С.БИВОЛЯНЕ, кметството
092100055
С.РАЛИЦА, частна сграда
092100056
ГР.МОМЧИЛГРАД, ул."Бачо Киро" №12А

Секция №

ОИК 0921 Момчилград