На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1329 Септември

132900001
ГР.СЕПТЕМВРИ, УЛ. "КИРИЛ И МЕТОДИ" №115, НУ "Васил Левски"
132900002
ГР.СЕПТЕМВРИ, УЛ. "КИРИЛ И МЕТОДИ" №115, НУ "Васил Левски"
132900003
ГР.СЕПТЕМВРИ, УЛ. "КИРИЛ И МЕТОДИ" №1, СУ "Христо Смирненски"
132900004
ГР.СЕПТЕМВРИ, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №147, Младежки дом
132900005
ГР.СЕПТЕМВРИ, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №77, Клуб на пенсионера
132900006
ГР.СЕПТЕМВРИ, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №42, СУ "Христо Ботев"
132900007
ГР.СЕПТЕМВРИ, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №42, СУ "Христо Ботев"
132900008
ГР.СЕПТЕМВРИ, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №72, ПГМЗС
132900009
С.БОШУЛЯ, УЛ. " ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА" №1, Клуб
132900010
С.ВАРВАРА, УЛ. " ПЪРВА" №21, Читалище - северен салон
132900011
С.ВАРВАРА, УЛ. " ПЪРВА" №21, Ритуална зала
132900012
С.ВЕТРЕН ДОЛ, УЛ. "ПЪРВА" №27, НЧ "Култура /1910/"
132900013
С.ВЕТРЕН ДОЛ, УЛ. "ПЪРВА" №27, НЧ "Култура /1910/"
132900014
ГР.ВЕТРЕН, УЛ. "ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА" №2, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
132900015
ГР.ВЕТРЕН, УЛ. "ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА" №2, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
132900016
ГР.ВЕТРЕН, УЛ. "ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА" №2, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
132900017
ГР.ВЕТРЕН, УЛ. "ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА" №2, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
132900018
С.ВИНОГРАДЕЦ, УЛ. "ПЪРВА" №47, "Дом на лозаря" - малка зала
132900019
С.ВИНОГРАДЕЦ, УЛ. "ПЪРВА" №47, "Дом на лозаря" - голяма зала
132900020
С.ГОРНО ВЪРШИЛО, с.Горно Вършило, Кметство, ул."Първа" №50
132900021
С.ЗЛОКУЧЕНЕ, УЛ. "ПЪРВА" №18, Кметство
132900022
С.КОВАЧЕВО, УЛ. "СЕДМА" №14, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
132900023
С.КОВАЧЕВО, УЛ. "СЕДМА" №14, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
132900024
С.КАРАБУНАР, УЛ. "ПЪРВА" №36, Ритуална зала
132900025
С.КАРАБУНАР, УЛ. "ПЪРВА" №36, бивша сладкарница
132900026
С.ЛОЗЕН, УЛ. "ВТОРА" №3, Кметство
132900027
С.СЕМЧИНОВО, УЛ. "ПЪРВА" №25, Ритуална зала
132900028
С.СЕМЧИНОВО, УЛ. "ВТОРА" №14, ОУ "Христо Ботев"
132900029
С.СИМЕОНОВЕЦ, УЛ. "ПЪРВА" №36, Читалище "Серафим Янакиев - Червенко 1933"
132900030
С.СЛАВОВИЦА, УЛ. "ПЪРВА" №24, Пенсионерски клуб

Секция №

ОИК 1329 Септември