На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1643 Сопот

164300001
ГР.СОПОТ, НУ Неделя Петкова ул.Иван Вазов №51
164300002
ГР.СОПОТ, НУ Неделя Петкова ул.Иван Вазов №51
164300003
ГР.СОПОТ, СУ Иван Вазов ул.Г.Попниколов №34
164300004
ГР.СОПОТ, СУ Иван Вазов ул.Г.Попниколов №34
164300005
ГР.СОПОТ, НУ Неделя Петкова ул.Иван Вазов №51
164300006
ГР.СОПОТ, Клуб на пенсионера ул.Поп Еньо Николов №5
164300007
ГР.СОПОТ, СУ Иван Вазов ул.Г.Попниколов №34
164300008
ГР.СОПОТ, ПГ Ген.Вл.Заимов ул.Иван Вазов №79
164300009
ГР.СОПОТ, НУ Неделя Петкова ул.Иван Вазов №51
164300010
ГР.СОПОТ, СУ Иван Вазов ул.Г.Попниколов №34
164300011
С.АНЕВО, Административна сграда, ул.Десета №4
164300012
С.АНЕВО, Административна сграда, ул.Десета №4

Секция №

ОИК 1643 Сопот